DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Dijital İçerik Yönetimi NM 206 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 6
Akademik Birim: Yeni Medya Bölümü
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Levent SOYSAL
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin:
Teknolojinin ve farklı medya biçimlerinin gelişmesine dair bir anlayış edinmeleri
Eski ve yeni medya biçimleri arasında karşılaştırma yapabilecek, toplum ve kültür üstüne etkilerini görebilecek anlayışa ulaşmaları
Yeni medya inovasyon projesini yürütebilecek yeti kazanmaları
beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Bu dersin amacı öğrencilere dijital ortamda içeriğin yönetimine dair kuramsal bir çerçeve çizmek ve pratik beceriler geliştirmelerini sağlamaktır. Öğrenciler ders boyunca içeik pazarlaması konusunda örnekler yoluyla bilgi edinecekler ve gerçek hayattaki örneklerden yola çıkarak dağıtım kanallarını kullanma ve strateji geliştirme konusundaki becerilerini geliştireceklerdir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- İçeriğin yeni medya çağındaki rolünü anlayabilmek
  • 2- İçeriğin dağıtım kanallarını öğrenmek
  • 3- Yeni medya kanallarının iletişim stratejisi geliştirme konusundaki rolünü öğrenmek
  • 4- Farklı iletişim araçlarına göre içeriği yönetmeyi öğrenmek
  • 5- Yeni içerik biçimlerinin önemini anlayabilmek
  • 6- Yeni trendleri inceleyebilecek becerileri geliştirebilmek
  • 7- İçerik konusunda etik ve kurallara dair bir bilinç geliştirebilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Dönem ödevi, sunumlar, ödevler


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Derse giriş Ders notlarını okumak
2 İçerik yönetimi nedir? Ders notlarını okumak
3 İçerik yönetimi marka yönetimine nasıl destek olur? Ders notlarını okumak, kişisel ödev araştırmak
4 Müşteriye ulaşmamızı sağlayan yeni kanallar nelerdir? Ders notlarını okumak, kişisel ödev konusunu seçmek
5 Nasıl bütünleşik bir içerik stratejisi geliştirebiliriz? Ders notlarını okumak, grup ödevi konusunu araştırmak, seçmek
6 Video devrimi Ders notlarını okumak, grup üyelerini seçmek
7 Müşteri ile iletişim için sosyal medya ve bloglar Ders notlarını okumak, grup üyelerini seçmek
8 Ara sınavlar Sınava hazırlık
9 İçerik yoluyla pazarlama Ders notlarını okumak, kişisel ödev hazırlığı
10 Nasıl sürdürülebilir bir içerik stratejisi geliştirebiliriz? Ders notlarını okumak, kişisel ödev hazırlığı
11 Cross media distribution Ders notlarını okumak, grup ödev hazırlığı
12 İçerik yoluyla iletişim Ders notlarını okumak, grup ödev hazırlığı
13 İçerikte beklentileri yönetmek. Kullanıcı odaklı içerik Ders notlarını okumak, grup ödev hazırlığı
14 İçerik yönetiminde haklar ve etik Ders notlarını okumak, grup ödev hazırlığı


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Asa Briggs and Peter Burke, A Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet, Cambridge; Polity Press, 2009.


DİĞER KAYNAKLAR

Ders videoları, notları ve ilgili web sayfaları


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 20
Ödev 2 10
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 19 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje13030
Ödev21020
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12525
Final Sınavı13333
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1     2          
OC2     2          
OC3     2 2        
OC4       2 2      
OC5       2 2      
OC6       2        
OC7           2