DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Yeni Medya Kuramları NM 208 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 6
Akademik Birim: Yeni Medya Bölümü
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Levent SOYSAL
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin iletişimin yeni teknolojileri ve formları konusunda bilgi ve anlayışa sahip olmaları, günümüz toplumlarında iletişim ve bilgi teknolojileriyle ilgili siyasi, kültürel ve sosyal dinamikleri eleştirel bir şekilde irdeleme becerisi kazanmaları, yeni medya ortamının günümüz toplumlarının sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel açılardan olası etki ve sonuçlarını incelemeleri beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Bu ders yeni medya ortamının sosyal, siyasal, teknolojik ve ekonomik dinamiklerini ele alır ve bu dinamiklerin yöndeşme ve sayısallaşma gibi süreçlerle nasıl yeniden şekillendiğini inceler. Günümüz toplumlarındaki internet yönetişimi, gözetim, küreselleşme, katılımcı siyaset, kimlik oluşumu, inovasyon ve günlük hayat pratiklerinin yeni medya ile dönüşümünü ele alır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Gelişen teknolojinin sosyal kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki etkisini incelemek, iletişim araştırmalarında kullanılan farklı araştırma yöntemlerini bellemek
  • 2- Yöndeşme , iletim ve ve sayısallaşmanın günlük yaşama etkisi üzerindeki tartışmaları eleştirel bir gözle değerlendirme becerisine sahip olmak
  • 3- Yeni medya hakkındaki temel tartışmalar konusunda düşünme ve kendisini yazılı olarak ifade etme becerisi geliştirmek
  • 4- Kitle iletişim kuramlarıyla yeni medya kuramları arasındaki benzerlik ve farkları ayırt etmek ve bu yaklaşımların farklarının yeni medyayı anlamadaki etkisini ölçebilme becerisine sahip olmak
  • 5- İletişimdeki eski ve yeni medya süreçler arasındaki farkı kavramak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders, tartışma ve ödevler


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş Dersin okumaları ve takip edilecek web siteleri/bloglar
2 Yeni medyanın özellikleri Dersin okumaları ve takip edilecek web siteleri/bloglar
3 BIT'lerde değişim ve dönüşüm Dersin okumaları ve takip edilecek web siteleri/bloglar
4 Teknoloji ve teknolojik belirlenimcilik tartışmaları Dersin okumaları ve takip edilecek web siteleri/bloglar
5 Yeni Medya/ Bilgi Toplumu tartışması Dersin okumaları ve takip edilecek web siteleri/bloglar
6 Kontrol ve yönetişim Dersin okumaları ve takip edilecek web siteleri/bloglar
7 Gözetim Dersin okumaları ve takip edilecek web siteleri/bloglar
8 Dersin tekrarı Dersin okumaları ve takip edilecek web siteleri/bloglar
9 Yaratıcılık ve inovasyon Dersin okumaları ve takip edilecek web siteleri/bloglar
10 Fikri haklar Dersin okumaları ve takip edilecek web siteleri/bloglar
11 Yeni Medya sanatı /oyunlar Dersin okumaları ve takip edilecek web siteleri/bloglar
12 Siberkültür ve günlük yaşam Dersin okumaları ve takip edilecek web siteleri/bloglar
13 Siberkültür ve günlük yaşam Dersin okumaları ve takip edilecek web siteleri/bloglar
14 Tekrar Dersin okumaları ve takip edilecek web siteleri/bloglar


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR


Macnamara, J 2010, The 21St Century Media (R)Evolution : Emergent Communication Practices, n.p.: New York : Peter Lang, 2010., Kadir Has University Information Center Catalog, EBSCOhost, viewed 2 February 2016.

Pavlik, JV 2008, Media In The Digital Age, n.p.: New York : Columbia University Press, 2008., Kadir Has University Information Center Catalog, EBSCOhost, viewed 2 February 2016.
DİĞER KAYNAKLAR

Ders notları ve kitapçığı


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 15
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 25
Final Sınavı 1 40
Total: 5 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev188
Sunum/Jüriye Hazırlık188
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler12448
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11414
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 3 3            
OC2   3 3          
OC3 2   2       3 2
OC4 3              
OC5 2