DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Multimedya Haber Odası NM 305 Güz 01+04+00 Seçmeli 3 6
Akademik Birim: Yeni Medya Bölümü
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Levent SOYSAL
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin
Yeni medya haber mecralarında, sosyal medyanın haber üretim ve yayımı için aktif olarak kullanılabilecek platformlarında, klasik haber mecralarının yeni medya formlarında ve radyoda haber üretimini, tekniklerini ve yazımını öğrenmesi,
Haber üretim tekniklerini (röportajlar, sokak söyleşileri, basın toplantıları vb)öğrenmesi.
Haber tabanlı farklı prodüksiyonların üretiminin yapılması için (örn: kısa belgeseller, viral videolar, vine videoları, youtube yayınlarına uygun görüntülü haber içerikleri, info-grafiksel anlatımlarla görselleştirilen haber dosyaları, haber içerikli radyo programları ve bültenleri vb) gerekli teknik (kurgu ve çekime) ve içerik üretime bilgi ve becerilerini kazanması beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Bu dersin içeriğinde öğrencilerin, yeni medyanın haber, iletişim mecraları ve
platformlarına uygun, başta haber olmak üzere; haber tabanlı faklı yazılı, görsel ve işitsel (radyo) prodüksiyonların üretimini yapmaları için gerekli olan (kurgu ve çekim dahil) bilgi ve becerileri kazanacakları konular yer almaktadır. BU konular hem konvansiyonel hem de multi-medya araçlarını kullanarak haber toplama, yazma ve üretimini gerçekleştirmekten; görüntü, infografik ve farklı görsel kaynakları kullanarak farklı yeni medya platformlarında yayına yönelik prodüksiyonlar gerçekleştirmeye kadar geniş bir yelpazeyi kaplamaktadır. Bununla birlikte, dersin temel içeriği haber üretimi, bunun eski ve yeni teknikleri ve özellikle yeni medyada haber ve haber tabanlı içeriklerin yayıncılığını yapmaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Haber nedir? Nasıl üretilir? Bunun teknikleri nasıl kullanılır sorularının cevaplarını öğrenmek
  • 2- Konvansiyonel ve yeni medya haberciliğinin benzerlik ve farklılıklarını kavramak
  • 3- Bu farklılıkların bilincinde haber yazımını ve yapımını öğrenmek
  • 4- Farklı yazım tekniklerini kullanarak günümüz en popüler yeni medya ve iletişim mecra ve platformlarında çekim, kurgu ve yazım dahil üretim yapmayı öğrenmek
  • 5- Haber tabanlı olmasına rağmen farklı formlarda da yazılıp, çekilip, kurgulanıp yayınlanabilecek içeriklerin (örn: kısa belgeseller, özel haber dosyaları, kısa- biyografiler, viral videolar) hazırlama tekniklerini ve pratiğini öğrenmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, sınıf içi tartışma, pratik çalışmaları sınıfta ve ödev olarak sınıf dışında yapma teknikleri


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Introduction
2 Konvansiyonel haber üretim teknikleri (press, TV, radyo) Dersin okumaları, haber pratiği
3 Yeni medya ve haber: Yeni medya mecralarında haberin üretilmesi ve tüketilmesi hakkında temek bilgiler ve uygulamalar Dersin okumaları, haber pratiği
4 Konvansiyonel tekniklerin yeni medya haber üretim tekniklerine dönüşümü; kesişim ve farklı noktaları Dersin okumaları, haber pratiği
5 Yeni medyada haber toplama teknikleri ve doğru haber sorgulama yöntemleri Dersin okumaları, haber pratiği
6 Haber kaynakları Dersin okumaları, haber pratiği
7 Yeni medyada haber yazım teknikleri Dersin okumaları, haber pratiği
8 Yeni medyada haber çekim ve kurgulama teknikleri Dersin okumaları, haber pratiği
9 Haber üretimi 1 (pratik çalışmalar: ürünlerin, Cibali Postası, Panorama gibi yazılı ve online haber platformlarında yayınlanması Dersin okumaları, haber pratiği
10 Haber üretimi 2 (pratik çalışmalar: ürünlerin, Cibali Postası, Panorama gibi yazılı ve online haber platformlarında yayınlanması Dersin okumaları, haber pratiği
11 Haber üretimi 3 (pratik çalışmalar: ürünlerin, Cibali Postası, Panorama gibi yazılı ve online haber platformlarında yayınlanması Dersin okumaları, haber pratiği
12 Haber video prodüksiyonları ve radyo versiyonlarının hazırlanması 1 (Pratik çalışmalar: kısa haber dosyaları, yeni medya ortam ve uygulamalarında ve web tabanlı yayında kolayca yayınlanabilecek haber ve haber tabanlı prodüksiyonların hazırlanması ve kurgulanması) Dersin okumaları, haber pratiği
13 Haber video prodüksiyonları ve radyo versiyonlarının hazırlanması 2 (Pratik çalışmalar: kısa haber dosyaları, yeni medya ortam ve uygulamalarında ve web tabanlı yayında kolayca yayınlanabilecek haber ve haber tabanlı prodüksiyonların hazırlanması ve kurgulanması) Dersin okumaları, haber pratiği
14 Haber video prodüksiyonları ve radyo versiyonlarının hazırlanması 3 (Pratik çalışmalar: kısa haber dosyaları, yeni medya ortam ve uygulamalarında ve web tabanlı yayında kolayca yayınlanabilecek haber ve haber tabanlı prodüksiyonların hazırlanması ve kurgulanması) Dersin okumaları, haber pratiği


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

The Digital Journalist Handbook, Mark S. Luckie

News Production Theory and Practice, David Machin, Sarah Niblock


DİĞER KAYNAKLAR

yok


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 20
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 1 20
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 4 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14114
Laboratuvar000
Uygulama14456
Arazi Çalışması000
Proje6318
Ödev11515
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler6212
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı12525
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 3 3 3 2 3 3 3 2
OC2 3 3 3 2 3 3 3 2
OC3 3 3 3 2 3 3 3 2
OC4 3 3 3 2 3 3 3 2
OC5 3 3 3 2 3 3 3 2