DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sivil Toplum ve İletişim Yönetimi CPR 505 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetimi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: İrem İNCEOĞLU
Dersin Amacı: 1.sivil toplum ve girişimleri değerlendirebilecek analitik beceriler kazandırmak,
2.sivil toplum projesi yürütmeye yönelik becerileri geliştirmek,
3. sivil toplum alanında iletişim yönetimi uzmanlığına yönelik beceriler kazandırmak.
Dersin İçeriği: Bu ders özellikle iletişim öğrencilerinin PR ve medya uzmanları olarak kar amacı gütmeyen sektör ve girişimlerde kariyer edinebilmeleri için gerekli donanımı sağlamaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Dünyada ve Türkiye’de sivil toplum kavramının gelişimine genel bir bakış sunarak proje yönetiminde güncel konular ve kaynak bulmanın yanı sıra etkin işbirliği için iletişim stratejileri gibi konuları da tartışmaya açar. Ders sınıf içi ve saha çalışması olmak üzere birbirini tamamlayan iki bölümden oluşur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Katılım, demokratikleşme ve sivil toplum arasındaki ilişkiyi anlamak
  • 2- Sivil toplumun gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirmek
  • 3- Ulusal ve küresel boyutta sivil toplum alanında değişen eğilimlere dair nitelikli ve gerçekçi bakış açısı sergilemek
  • 4- Bir sivil toplum projesini yürütme ve değerlendirme becerisi sergilemek
  • 5- En az bir sosyal konuda üzerine kampanya yapabilecek kadar bilgi sahibi olmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımları (görsel/işitsel araçlar desteğiyle) Seminerler (sınıf-içi uygulamalı, küçük gruplarla tartışmalı ve soru-cevalı, etkileşimli öğrenci katılımı) Atölyeler (analiz yöntemlerini uyarlamaları, sunumlar vs.) Saha Çalışması


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Ders içeriği, izlencesinin tanıtımı Ders izlencesi
2 Anahtar kavramlar, tanımlar ve sivil topluma tarihsel bakış Ders okumaları seçkisi H2
3 Hukuki çerçeve, kurumsal kimlik ve yasal statü Ders okumaları seçkisi H3
4 Misyon, itibar yönetimi ve lobicilik Ders okumaları seçkisi H4
5 Bilgi ve iletişim yönetimi Ders okumaları seçkisi H5
6 Ağ yönetimi ve kampanya Ders okumaları seçkisi H6
7 Projelendirme (proje yazma ve geliştirme) Ders okumaları seçkisi H7
8 Fonlama ve bütçeleme Ders okumaları seçkisi H8
9 Saha öncesi: sivil toplum kuruluşlarını bulma ve iletişime geçme Ders okumaları seçkisi H2-8
10 Etki ve verimlilik ölçme Ders okumaları seçkisi H10
11 Örnekler I Ders okumaları seçkisi H11
12 Örnekler II Ders okumaları seçkisi H12
13 Proje raporu yazma Ders okumaları seçkisi H13
14 Portfolyo atölyesi Ders okumaları seçkisi H 2-13


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

N.Güder ve S. Demircan (2006) STK'lar için İletişim ve Kampanya Hazırlama Rehberi; M. Edwards (2014) Civil Society; TÜSEV (2014) Active Participation in Civil Society


DİĞER KAYNAKLAR

Ders için seçilen film, günlük gazete ve websiteleri, sivil toplum kuruluşlarının yayınları vb.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 20
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 60
Total: 16 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması3515
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler11666
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12525
Final Sınavı14040
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1     4 1        
OC2         1     2
OC3 3 2            
OC4             3  
OC5           2