DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sosyal Fayda ve İletişim CPR 508 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetimi (Tezli) Yüksek Lisans
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: İrem İNCEOĞLU
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin:
● Sosyal fayda iletişimi alanının gelişmekte olan bir iletişim alanı olduğunu idrak etmeleri;
● Sosyal fayda iletişimi alanı hakkında yetkinlik ve bilgi sahibi olmalarının sağlanması;
● Sivil toplum, sosyal girişimcilik ve inovasyon, kurumsal sosyal sorumluluk gibi alanlarda faaliyet gösterebilecek düşünce ve becerileri kazanmalarının sağlanması hedeflenmiştir.
Dersin İçeriği: Bu ders Yüksek Lisans öğrencilerinin sivil toplum, kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal inovasyon ve aktivizm gibi alanları incelemelerini, analiz etmelerini ve bu konuda fikir geliştirmelerini sağlayacak iletişim kampanyaları, vaka analizleri, Pratik ve teorik incelemeleri barındırır. Bu alandaki uzman ve tecrübeli konuklar sayesinde alandaki duruma dair profesyonel tecrübe paylaşımı vardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Sosyal fayda iletişimini Halkla İlişkiler ve Pazarlamanın öne çıkan bir alanı olarak idrak edecekler ve bu alandaki fırsatları değerlendirebilecekler;
  • 2- Sosyal fayda iletişiminin dinamiklerini öğrenecekler
  • 3- Sosyal fayda iletişiminin dinamiklerini nasıl etkileyebilecekleri ve strateji belirleyebilecekleri hakkında fikirler geliştirecekler;
  • 4- Stratejik iletişim kampanyası yapıları düşünebilecek ve planlayabilecekler;
  • 5- Sosyal fayda alanında Yeni Medyadan nasıl faydalanabileceklerini öğrenecekler;
  • 6- Geliştirecekleri stratejik ve bağlamsal düşünme becerileriyle iletişim planlama ve uygulama yapmaya yatkın olacaklar.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımları (görsel/işitsel araçlar desteğiyle) Seminerler (sınıf-içi uygulamalı, küçük gruplarla tartışmalı ve soru-cevaplı, etkileşimli öğrenci katılımı) Atölyeler (analiz yöntemleri, senaryo simülasyonları, sunumlar vs.) Açık-kitap yarıyıl sınavı Araştırmaya yönelik final ödevi Alanında uzman ders konukları


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Ders içeriği ve izlencesinin takdimi Syllabus
2 Sivil toplum ve iletişim Araştırma ve seminer H2
3 Kampanyacılık Araştırma ve seminer H3
4 Hikaye anlatıcılığı Araştırma ve seminer H4
5 Topluluk geliştirme ve yönetimi Araştırma ve seminer H5
6 Aktivizm ve örgütlenme Araştırma ve seminer H6
7 Sivil toplum kampanyaları Araştırma ve seminer H7
8 Kamu iletişimi Araştırma ve seminer H8
9 Sosyal girişimcilik ve inovasyon iletişimi Araştırma ve seminer H9
10 Kaynak geliştirme iletişimi Araştırma ve seminer H10
11 Stratejik ve bağlamsal düşünce Araştırma ve seminer H11
12 İçgörü üretimi Atölye çalışması 1
13 Hikaye anlatıcılığı atölyesi Atölye çalışması 2
14 Kaynak geliştirme atölyesi Atölye çalışması 3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Ders okumaları seçkisi


DİĞER KAYNAKLAR

Ders için seçilen film, günlük gazete ve internet siteleri


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 3 15
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) 2 15
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 21 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması5630
Proje3721
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık2612
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler12560
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı11313
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 2              
OC2   1            
OC3                
OC4     2 3        
OC5         1      
OC6 3         2