DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sinemasal Anlatım FTV 517 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sinema ve Televizyon
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Defne TÜZÜN
Dersin Amacı: 1. Öğrencileri film dili ve anlatımının temel öğeleriyle tanıştırmak.
2. Öğrencilere filmin biçimsel ve stil özelliklerini tanımaları ve ayırt edebilmelerini sağlayacak analitik bakış açısı kazandırmak.
3. Öğrencilere film eleştirisinin temel kavram ve terimleri hakkında bir anlayış kazandırmak.
4. Öğrencilerin filmleri analiz edebilmelerini, yorumlamalarını ve değerlendirmelerini mümkün kılacak eleştirel düşünme becerilerini geliştirecek imkanlar sunmak.
Dersin İçeriği: Bu ders film dilinin ve sinematik anlatımın çok yönlü ve heyecan verici biçimlerinin gelişmesi üzerine detaylı bir açıklama getirir. Bu ders, öğrencilere filmin yapısal analizini, zaman, mekan, nedensellik, imge ve ses boyutlarına bakarak sunar. Film dilini ve formunu oluşturan temel unsurlardan başlayarak, ders sinemayı oluşturan temel yapıtaşlarına doğru ilerleyerek her birinin genel hikaye yapısında üstlendikleri işlevlerin incelenmesiyle devam eder. Ders başlıca sinematografi, kurgu, ses ve mizansen gibi anlatım unsurlarına odaklanır.

Bu ders öğrencilere film teknikleri hakkında eleştirel bir anlayış ve seyrettiklerini analiz edebilmelerini sağlayacak beceri kazandırmayı amaçlar. Film dilini öğrenmek öğrencilerin filmleri eleştirel olarak değerlendirmelerine ve filmler etrafında örülen diskur ve tartışmalara aktif olarak katılmalarına yardımcı olacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Film dili ve anlatımının temel öğeleri hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 2- Filmin biçimsel ve stil özelliklerini tanımayı ve ayırt edebilmeyi sağlayacak analitik araç ve becerileri kazanmış olmak.
  • 3- Film eleştirisinin temel kavram ve terimleri hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 4- Filmleri eleştirel olarak değerlendirebilmek ve filmler etrafında örülen diskur ve tartışmalara aktif olarak katılabilmek.
  • 5- Filmin stil ve biçimsel özelliklerinin, kurumsal üretim ve tarihsel algılanışının dayattığı koşullar bağlamında diğer medya araçlarından nasıl farklılaştığına ilişkin eleştirel bir farkındalık gösterebilmek.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatımlı


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Derse Giriş Yok
2 Sinemasal Anlatımının Temelleri Anahtar Kavramlar: Biçimsel bir sistem olarak film. Tekrar ve kontrast, beklenti ve konvansiyon, anlatıda motivasyon, anlatı (ve anlatım, öykü evreni (diegesis), non-diegetic ve extra-diegetic, prologue ve epilogue, in medias res, serim (set-up), çözüm (resolution), climax and açık anlatım. Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
3 Sinemasal Anlatım Çeşitleri-I: Klasik Anlatım Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
4 Sinemasal Anlatım Çeşitleri-II: Kendinin Farkında Olan Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
5 Sinemasal Anlatım Çeşitleri-III: Kendini Aynalayan Anlatım ya da Anlatımın Kendi Üzerine Düşünmesi Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
6 Sinemasal Anlatım Çeşitleri-IV: Metinlerarası İlişki Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
7 Sinemasal Anlatımda Zaman ve Mekan İlişkisi Anahtar Kavramlar: Fabula ve Syuzhet, Flashback ve Flashforward Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
8 Sinemasal Anlatımda Bilgi Akışı Anahtar Kavramlar: Bilginin Kapsamı (Sınırlandırılmış ve sınırlandırılmamış anlatım), Bilginin Derinliği, Subjektivite/Öznellik Problemi, Bakış Açısı Çekimi (nesnel, öznel ve imkansız bakış açısı çekimi) Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
9 Mizansen, Set ve Dekor Anahtar Kavramlar: Prop, sembol, metafor, metanomi, ikonografi. Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
10 Çerceve/Çerceveleme Anahtar Kavramlar: Çerçeve içi/dışı, çerçevenin geometrik özellikleri, parçalı çerçeve/ekran, çerçeve oranı, çerçeve içinde çerçeve, çerçeve kompozisyonu. Kamera açısı, seviyesi, yükseliği ve konudan uzaklığı. Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
11 Kurgu Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
12 Devamlılık Kurgusuna Alternatifler Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
13 Sesin Zamansal ve Mekansal Özellikleri Anahtar Kavramlar: Diegetic ses, non-diegetic ses, çerçeve içi/dışı ses. Ses Kurgusu, ses köprüsü, fılm müziği. Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
14 Anlatıcı Ses Anahtar Kavramlar: Güvenilir ve güvenilmez anlatıcı ses, karaktere ait dışses, Diegetic ses, non-diegetic müzik. Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

David Bordwell and Kristin Thompson, Film Art: An Introduction. New York: The McGraw-Hill Companies Inc.


DİĞER KAYNAKLAR

1. David Bordwell, "Principles of Narration" and "Classical Narration: The Hollywood Example" from Narration in the Fiction Film. (pp. 48-61) and (pp. 156-166).
2. Robert Stam, "Allegories of Spectatorship" from Reflexivity in Film and Literature: From Don Quixote to Jean-Luc Godard. (pp. 29-55).
3. Robert Stam, "The Genre of Self-Consciousness" from Reflexivity in Film and Literature: From Don Quixote to Jean-Luc Godard. (pp.127-166).
4. David Bordwell, "Narration and Time" from Narration in the Fiction Film (pp. 74-98).
5. Edward Branigan, "Formal Permutations of The Point-of-View Shot." Screen vol. 16 no. 3 (Autumn 1975). (pp. 54-64).
6. Mary Ann Doane, "The Voice in the Cinema: The Articulation of Body and Space," from Film Sound: Theory and Practice edited by Elisabeth Weis and John Belton. (pp. 162-176).


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 10 20
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 40
Total: 26 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev10770
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar13030
Final Sınavı145.545.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 2 1                
OC2 2 2                
OC3 3 3 1     2 2 2    
OC4 3 3 1 2   3 3 2   2
OC5 3 3 1 2 3 3 3 2   3