DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sanat Pazarlama AD 220 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 6
Akademik Birim: Reklamcılık
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Perrin ÖGÜN EMRE
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin
1.Çeşitli sanat üretimi çıktılarının da tüketilebilir ve pazarlanabilir olduğu fikriyle tanışması
2.Sanatın film, müze, müzik, ve moda sektöründe Türkiye ve dünyada nasıl pazarlandığını anlaması ve bu bilgileri hem reklamcılık ve halkla ilişkiler gibi alanlarda kullanabilmeleri hem de sanat pazarlama fikrine kritik bir şekilde yaklaşmaları
beklenmektedir .
Dersin İçeriği: Bu ders, film, müze, müzik, ve moda sektörlerine yoğunlaşarak yaratıcı/sanat çıktılarının nasıl pazar sisteminde ürün ve marka haline geldiğini anlatır. Pazarlamanın temel kavramlarını kullanarak bu sektörler için pazarlama planı yaratabilmeyi kapsar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Film, müze, müzik, ve moda pazarlamanın temellerini anlamak
  • 2- Sanat pazarlarındaki tüketici davranışlarını araştırıp anlayabilecek seviyeye gelmiş olmak
  • 3- Pazarlamanın kavram ve araçlarını özellikle reklam ve halkla ilişkiler çıktısı olarak sanat pazarlamaya uyarlayabilecek, bunu yaparken pazar sisteminin insan hayatındaki yerini sorgulayabilecek yetkinliğe sahip olmak
  • 4- Sanat pazarlamanın günlük tüketiminde Pazar sisteminin rolünü eleştirel bir şekilde değerlendirirler.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri - Görsel destekli sunumlar. - Sınıf içi tartışmalar ve soru & cevap oturumları. - Misafir konuşmacıların konuşmalarını ders çerçevesinde değerlendirme (yazılı ödev). - Ara sınav -Final sınavı - Final projesi - Öğrenciler her haftanın işlenecek konular için belirlenmiş metinleri önceden okuyarak derse gelmelidir. - Dersin son bir saati önceki haftanın dersiyle ilgili eleştirel sorgulamalara yer verecek şekilde tasarlanmıştır ve öğrenciler bu tartışmalara ve soru cevaplara hazırlıklı olmalıdır.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Kültürel kuruluşlar ve kültürel, sanat, yaratıcı ürünler nelerdir? O’Reilley & Kerrigan: Chapter 1
2 Sanat ürünleri ve diğer ürünler arasındaki farklar. Piyasaların farklılıkları. O’Reilley & Kerrigan: Chapter 2
3 Marka Olarak Sanatçı – Marka Sanatçılar O’Reilley & Kerrigan: Chapter 4
4 Film Pazarlama 1 Kerrigan (2010) Chapter 1, 2
5 Film Pazarlama 2 Kerrigan (2010) Chapter 3,4,5
6 Misafir Konuşmacı 1: “Türkiye ve dünyada sanat pazarı"
7 Moda Sektöründe Pazarlama Barnard (2007) Chapter 1, 2
8 Ara Sınava Hazırlık
9 Müzik Pazarlama Bradshaw, A., & Shankar, A. (2008). The production and consumption of music. Consumption, Markets and Culture, 11(4), 225-227.
10 Misafir konuşmacı 2: “canlı müzik pazarlama”
11 Müze Pazarlama 1 Rentschler, R. (2004). Museum marketing: understanding different types of audiences. Arts marketing, 139-158.
12 Misafir konuşmacı 3: “müze pazarlama”
13 Müze Pazarlama 2 Rentschler & Hede (2013) Chapter 4
14 Genel Tekrar


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Marketing the Arts: A Fresh Approach, Routledge, London, 2011.
Eds. Daragh O’Reilley & Fionla Kerrigan

Kerrigan, Finola (2010), Film Marketing, Butterworth: London.

Barnard, M. (Ed.). (2007), Fashion theory: a reader, Routledge: London.

Rentschler, R., & Hede, A. M. (2013) Museum marketing, Routledge.


DİĞER KAYNAKLAR

Kerrigan, Finola (2010), Film Marketing, Butterworth: London. Barnard, M. (Ed.). (2007), Fashion theory: a reader, Routledge: London. Rentschler, R., & Hede, A. M. (2013) Museum marketing, Routledge


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 20
Ödev 5 20
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 8 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje11515
Ödev5315
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler11333
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11616
Final Sınavı12929
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 1 2   2 2          
OC2   2 1 2 2 2       3
OC3   2 1 2 2 2       3
OC4