DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Anayasa Hukukunun Genel Esasları LW 135 Güz 03+01+00 Zorunlu 3 5
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Olgun AKBULUT
Dersin Amacı: 1. Anayasal kavramları öğrenmek
2. Öğrencilere anayasal gelişmeleri yorumlama yeteneği kazandırmak.
Dersin İçeriği: Anayasa Kavramı, Anayasal Hareketler ve Normlar Hiyerarşisi, Üniter, Federal ve Bölgesel Devlet Biçimleri, Erkler Ayrılığı, Erkler Arasındaki İlişkilere Göre Siyasal Rejimler: Başkanlık sistemi, yarı-başkanlık sistemi ve parlamenter sistem, Yasama Bağışıklıkları, Anayasa Yargısı
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Anayasa hukukunun temel ilkeleri üzerinde derinlemesine bilgi sahibi olmak
  • 2- Devlet teşkilatının işleyişinde Anayasal kuralların önemini kavramak
  • 3- Anayasal kuralları mesleki hayatta karşılaşılacak olan çeşitli hukuk sorunlarına uygulama yeteneğine sahip olmak
  • 4- Belirli anayasal sorunlar hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararlarını eleştirel gözle inceleyebilmek
  • 5- Anayasa hukuku üzerine yazılı ve elektronik kaynaklara ulaşabilme yeteneği kazanmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatımı, Tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş dersi: Dersin konusu ve Anayasa Hukukunun çalışma alanı hakkında açıklamalar Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 5
2 Anayasa Kavramı, Anayasal Hareketler ve Normlar Hiyerarşisi Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 5
3 Anayasal Kavramlar Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2
4 Anayasaların Yapılması ve Değiştirilmesi Usulü Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2
5 Üniter Devlet, Federal Devlet ve Özerklik (Bölgesel Devlet) Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2
6 Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) Rejimi Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3, 4
7 Anayasa Yargısı Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3, 4
8 Egemenliğin Kullanılmasına Göre Yönetim Biçimleri Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3, 4
9 Karar İncelemesi Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 3, 4, 5
10 Karar İncelemesi Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 3, 4, 5
11 Yasama Bağışıklıkları Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3, 4
12 Yürütme Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3, 4
13 Siyasal Rejimler I: a) Meclis Hükümeti Sistemi b) Parlamenter Sistem Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3, 4
14 Siyasal Rejimler II: a) Başkanlık Sistemi b) Yarı-Başkanlık Sistemi Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3, 4


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1. Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta yay., İstanbul 2009.
2. Bülent Tanör-Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta yay., İstanbul 2009.
3- Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Ekin yay, Bursa 2011.
4- İbrahim Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri, Legal yay., İstanbul 2011.


DİĞER KAYNAKLAR

1. Süheyl Batum, 99 Soruda Neden ve Nasıl Çağdaş Bir Anayasa, Oniki Levha yay., İstanbul 2009.
2. Olgun Akbulut, Barış İçinde Birlikte Yaşamanın Hukuk Zemini, Oniki Levha yay., İstanbul 2008.
3. Mümtaz Soysal, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, Gerçek yay., İstanbul 1997.
4. Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi, İmge Kitabevi, Ankara 2008.
5. Ahmet Taner Kışlalı, Siyasal Sistemler, İmge Kitabevi, Ankara 2006.
6. Hilaire Barnett, Constitutional and Administrative Law, Routledge-Cavendish, New York 2009.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati17468
Uygulama224
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler17117
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11616
Final Sınavı12020
Toplam İş Yükü (saat):125


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 2 1 1 3 1 1 2 3 1 2
OC2 2 1 1 3 1 1 2 3 1 2
OC3 2 1 1 3 1 1 2 3 1 2
OC4 2 1 1 3 1 1 2 3 1 2
OC5 2 1 1 3 1 1 2 3 1 2