DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Türk Anayasa Hukuku LW 140 Bahar 03+01+00 Zorunlu 3 5
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Hamide Bağçeci
Dersin Amacı: 1. Türk Anayasa Hukukunun tarihsel ve düşünsel arka planını öğrenmek,
2. Temel hak ve özgürlükler rejimini öğrenmek.
Dersin İçeriği: Türk Anayasa Tezleri, 1982 Anayasasına Göre Temel Hak ve Özgürlüklerin Genel Rejimi, Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği, İfade Özgürlüğü, Bilim ve Sanat Özgürlüğü, Özel Yaşama Saygı Hakkı, Adil Yargılanma Hakkı, Din ve Vicdan Özgürlüğü, Siyasal Haklar ve Ödevler, Örgütlenme Özgürlükleri ve Ekonomik ve Sosyal Haklar
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Türk Anayasa hukukunun temel ilkeleri üzerinde derinlemesine bilgi sahibi olmak
  • 2- Türkiye’de devlet teşkilatının işleyişinde Anayasal kuralların önemini kavramak
  • 3- Anayasal ilkeleri ve kuralları mesleki hayatta karşılaşılacak olan çeşitli hukuk sorunlarına uygulama yeteneğine sahip olmak
  • 4- Temel hak ve özgürlükler rejimini ve bu hak ve özgürlüklerin korunma mekanizmalarını karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde öğrenmek
  • 5- Temel hak ve özgürlükler başta olmak üzere belirli anayasal sorunlar hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararlarını eleştirel gözle inceleyebilmek
  • 6- Anayasa hukuku üzerine yazılı ve elektronik kaynaklara ulaşabilme yeteneği kazanmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatımı, Tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş dersi: Dersin konusu ve Türk Anayasa Hukukunun çalışma alanı hakkında açıklamalar Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 6
2 Anayasal Gelişme Tezleri – I a) Gelenekçi Anayasa Tezleri b) Kemalist Anayasa Tezleri Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
3 Anayasal Gelişme Tezleri – II a) Popülist Anayasa Tezleri b) Sosyalist Anayasa Tezleri Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
4 1982 Anayasasının Evrimi ve Siyasal Felsefesi Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
5 1982 Anayasasında Düzenlenen Cumhuriyet Rejimi: demokratik sosyal hukuk devleti Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3, 5
6 1982 Anayasasında Cumhuriyetin Genel İlkeleri: laiklik ve milliyetçilik Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3, 5
7 1982 Anayasasında Temel Hak ve Özgürlüklerin Genel Rejimi Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 3, 4, 5
8 İfade özgürlüğü Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 3, 4, 5
9 Karar İncelemesi Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 3, 4, 5, 6
10 Düşünce, Din ve Vicdan Özgürlükleri Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 3, 4, 5
11 Özel Yaşama Saygı Hakkı Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 3, 4, 5
12 Adil Yargılanma Hakkı Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 3, 4, 5
13 Siyasal Haklar, Özgürlükler ve Ödevler Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 3, 4, 5
14 Ekonomik ve Sosyal Haklar Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 3, 4, 5


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1. Bülent Tanör, Anayasal Gelişme Tezleri, YKY yay., İstanbul 2008.
2. Bülent Tanör-Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta yay., İstanbul 2009.
3. Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta yay., İstanbul 2009.
4. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Ekin yay., Bursa 2011.
5. İbrahim Kboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri, Legal yay., İstanbul 2011.


DİĞER KAYNAKLAR

1. Bülent Tanör, Osmanlı Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi yay., İstanbul 2009.
2. Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin yay., Ankara 2009.
3. Serap Yazıcı, Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye- Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine, İst.Bilgi.Ün. yay., İstanbul 2009.
4. Serap Yazıcı, Demokratikleşme Sürecinde Türkiye, İst.Bilgi.Ün. yay., İstanbul 2009.
5. İbrahim Kaboğlu (ed.), Anayasal Sosyal Haklar, Legal yay., İstanbul 2011.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati17468
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler17117
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11515
Final Sınavı12525
Toplam İş Yükü (saat):125


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 2 1 1 3 1 1 2 3 1 2
OC2 2 1 1 3 1 1 2 3 1 2
OC3 2 1 1 3 1 1 2 3 1 2
OC4 2 1 1 3 1 1 2 3 1 2
OC5 2 1 1 3 1 1 2 3 1 2
OC6 2 1 1 3 1 1 2 3 1 2