DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Siyaset ve Hukuk LW 139 Bahar 02+00+00 Seçmeli 2 3.0
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Mehmet AKAD
Dersin Amacı: Geleceğin hukukçularını hukuka en yakın bilim dalı olan Siyaset Bilimi bilgileriyle donatmak.
Dersin İçeriği: Bir Sosyal Bilim Dalı Olarak Siyaset Bilimi ve Çalışma Yöntemi; Siyasal Yaşamın Etkenleri; Birey ve Siyaset, Parlamento Hukuku, TBMM ile ilgili Yasalar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- 1. Hukuk – siyaset ilişkisi hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak,
  • 2- 2. Siyaset Bilimi kavramlarını ve olgularını günlük siyasi olayları ve devlet politikalarını yorumlamada kullanabilmek,
  • 3- 3. Doktrindeki siyasal tartışmalar ile medyada çıkan günlük siyaset bilimi yorumlarını ayırt edebilmek.
  • 4- 4. Siyasal yaşamı belirleyen etkenler üzerinde eleştirel yorum üretebilmek.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Teorik


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş dersi: Dersin konusu ve işlenişi hakkında açıklamalar
2 Siyaset Biliminin Bir Sosyal Bilim Dalı Olarak Evrimi
3 Siyasal Yaşamın Alt Yapısal Etkenleri: Doğal Etkenler
4 Siyasal Yaşamın Alt Yapısal Etkenleri: Demografik Etkenler
5 Siyasal Yaşamın Alt Yapısal Etkenleri: Ekonomik Etkenler
6 Siyasal Yaşamın Üst Yapısal Etkenleri: Kurumsal ve Kültürel Etkenler
7 Siyasal Yaşamın Boyutları a) Birey ve Siyaset, b) Yaş ve Siyaset
8 Parlamento Hukuku
9 Anayasa’da yer alan hükümler
10 TBMM İçtüzüğü ve İlgili Hükümler
11 TBMM ile ilgili Yasalar
12 TBMM Kararları
13 TBMM İşleyişi ve Uygulama
14 Anayasa Mahkemesi İçtihatları


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Esat Çam, Siyaset Bilimine Giriş, Der Yayınları, İstanbul, 2011. , İba, Şeref, Parlamento Hukuku, İşbankası Kültür Yayınları,İstanbul, 2010.


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11515
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):87


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 1 3 2 2 3 2 2 1 1 2
OC2 3 3 3 4 4 4 4 3 2 1
OC3 2 2 2 3 3 3 4 4 2 3
OC4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3