DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Hukukta Araştırma Yöntemleri LW 143 Güz 02+00+00 Seçmeli 2 3
Akademik Birim: Hukuk
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Argun KARAMANLIOĞLU
Dersin Amacı: 1. Hukuki problemi yorumlama
2. Hukuki bilimsel çalışma taslağı hazırlayabilme
Dersin İçeriği: Hukuki problem çözme, yargı kararı inceleme, hukuki bilimsel çalışma hazırlama ve hukuki konuda bir sözlü sunum hazırlama.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Hukuki problemleri çözme yöntemlerini tanımlar.
  • 2- Hukuki problemleri yorumlar.
  • 3- Mahkeme kararlarını analiz eder.
  • 4- Hukuk alanında bilimsel çalışma ve sözlü sunum hazırlama yöntemlerini kullanır.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, tartışma, sınav.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş, Hukuk Eğitimi ve Hukukçuluk Üzerine 1, 2, 3, 4
2 Problem çözme, gerekçelendirme ve analitik düşünceye giriş Okuma: Watanebe, Ken, Problem Çözümüne Giriş 101, Ankara, 2014; Karayalçın, Yaşar/Yongalık, Aynur, Hukukda Öğretim - Kaynaklar - Metod Problem Çözme, Ankara, 2008. 1, 2
3 Hukukta Analitik Düşünme Okuma: Jackson, Howell E./Kaplow, Louis/Shavell, Steven M./Viscuse, W. Kip/Cope, David, Analytical Methods for Lawyers, New York, 2003. 1, 2
4 Hukuk alanında bilimsel çalışmaların hazırlanmasında uygulanacak yöntem (Genel kurallar) Okuma: Karayalçın, Yaşar/Yongalık, Aynur, Hukukda Öğretim - Kaynaklar - Metod Problem Çözme, Ankara, 2008. 4
5 Hukuk alanında bilimsel çalışmaların hazırlanmasında uygulanacak yöntem (Takip edilecek aşamalar) Okuma: Karayalçın, Yaşar/Yongalık, Aynur, Hukukda Öğretim - Kaynaklar - Metod Problem Çözme, Ankara, 2008. 4
6 Hukuk alanında bilimsel çalışmaların hazırlanmasında uygulanacak yöntem (Yazım kuralları, atıf usulleri ve tez yazım kılavuzunun incelenmesi) Okuma: Karayalçın, Yaşar/Yongalık, Aynur, Hukukda Öğretim - Kaynaklar - Metod Problem Çözme, Ankara, 2008. 4
7 Arasınav 1, 2, 3, 4
8 Hukuk dili Okuma: Ders notları. 1, 2, 3, 4
9 Hukuk dili Okuma: Ders notları. 1, 2, 3, 4
10 Yargı kararı incelenmesinde uygulanacak yöntem Okuma: Ders notları. 3
11 Yargı kararı incelenmesinde uygulanacak yöntem (Devam) Okuma: Ders notları. 3
12 Uygulama çalışmalarının çözümünde uygulanacak yöntem Okuma: Hirsch, Ernest, Pratik Hukukta Metod, Ankara, 2009; Karayalçın, Yaşar/Yongalık, Aynur, Hukukda Öğretim - Kaynaklar - Metod Problem Çözme, Ankara, 2008; Zevkliler, Aydın/Havutçu, Ayşe/Albaş, Hakan/Acabey, Mehmet Beşir/Serdar, İlknur/Gürpınar, Damla, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, Ankara 2014, s. 25-63. 1, 2
13 Uygulama çalışmalarının çözümünde uygulanacak yöntem (Devam) Okuma: Hirsch, Ernest, Pratik Hukukta Metod, Ankara, 2009; Karayalçın, Yaşar/Yongalık, Aynur, Hukukda Öğretim - Kaynaklar - Metod Problem Çözme, Ankara, 2008; Zevkliler, Aydın/Havutçu, Ayşe/Albaş, Hakan/Acabey, Mehmet Beşir/Serdar, İlknur/Gürpınar, Damla, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, Ankara 2014, s. 25-63. 1, 2
14 Uygulama çalışmalarının çözümünde uygulanacak yöntem (Devam) Okuma: Hirsch, Ernest, Pratik Hukukta Metod, Ankara, 2009; Karayalçın, Yaşar/Yongalık, Aynur, Hukukda Öğretim - Kaynaklar - Metod Problem Çözme, Ankara, 2008; Zevkliler, Aydın/Havutçu, Ayşe/Albaş, Hakan/Acabey, Mehmet Beşir/Serdar, İlknur/Gürpınar, Damla, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, Ankara 2014, s. 25-63. 1, 2


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Hirsch, Ernest, Pratik Hukukta Metod, Ankara, 2009, ISBN: 975-537-078-1.
Karayalçın, Yaşar/Yongalık, Aynur, Hukukda Öğretim - Kaynaklar - Metod Problem Çözme, Ankara, 2008, ISBN: 978-975-537-192-4.
Zevkliler, Aydın/Havutçu, Ayşe/Albaş, Hakan/Acabey, Mehmet Beşir/Serdar, İlknur/Gürpınar, Damla, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, Ankara, 2014, ISBN: 975-6809-08-6.
Serozan, Rona, Hukukta Yöntem, İstanbul, 2015, ISBN: 978-605-9263-05-4.
Ders notları


DİĞER KAYNAKLAR

Hirsch, Ernst E., Anılarım, Ankara, 1997, ISBN: 978-975-403-067-9. Watanebe, Ken, Problem Çözümüne Giriş 101, Ankara, 2014, ISBN: 978-975-403-829-3. Uzun, Ertuğrul, Hukukta Gösterge Bilimi, İstanbul, 2007, ISBN: 978-9944-941-47-1. Jackson, Howell E./Kaplow, Louis/Shavell, Steven M./Viscuse, W. Kip/Cope, David, Analytical Methods for Lawyers, New York, 2003, ISBN: 978-1587-785-146.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14228
Ödev133
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler10440
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar122
Final Sınavı122
Toplam İş Yükü (saat):75


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2
OC2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2
OC3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2
OC4 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2