DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Felsefeye Giriş ve Bilim Felsefesi LW 150 Bahar 02+00+00 Zorunlu 2 3
Akademik Birim: Hukuk
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Reyda ERGÜN
Dersin Amacı: 1. Öğrencileri felsefi düşünce ile tanıştırmak.
2. Öğrencilerin, gerçek bilgi ve sahte bilgi arasındaki farkı sorgulamalarını ve bilgiye ulaşmada yaklaşım ve yöntemin önemini kavramalarına yardımcı olmak.
3. Öğrencilerin, felsefe ve bilim ayrımı, doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasındaki farklılıklar gibi konularda kafa yormalarını sağlamak.
4. Öğrencileri, modern bilimlerin doğuşu ve gelişimi hakkında bilgilendirmek.
5. Öğrencileri, bilimselliğin ölçütleri ve bilimsel bilgiye ulaşmanın yöntemleri üzerinde düşünme yetisi sağlayarak akademik hayata hazırlamak.
Dersin İçeriği: Bu derste, ilk olarak "felsefe nedir" sorusu tartışmaya açılacaktır. Bu çerçevede, felsefenin amacı, felsefi bilginin doğası, felsefenin temel soruları ve dalları gibi konular ele alınacaktır. Ardından epistemoloji (bilgi kuramı) üzerinde durularak, bilgi nedir, bilgi türleri nelerdir, doğru bilginin olanağı var mıdır, kriterleri ve kaynakları nelerdir gibi sorulara, bilgi kuramı tarihi izleğinde cevap aranacaktır. Dersin ikinci bölümünde "bilim ya da bilimsel bilgi nedir" sorusu ortaya atılarak, konusu bilim ve bilimsel bilgi olan felsefe dalı olarak bilim felsefesi başlığına geçilecektir. Bu çerçevede, felsefe-bilim dalları ayrımı ve ilişkisi üzerinde durulduktan sonra, öncelikle doğa bilimlerinin doğuşu ve geliştirilen bilimsellik ölçütleri ve yöntem irdelenecektir. Ardından sosyal bilimlerin doğuşunun bilim felsefesindeki yaklaşımlara etkisi, özellikle "sosyal bilimlerin bilimselliği" tartışmaları odak alınarak, incelenecektir. Son olarak, sosyal bilimlerde bilimsellik konusunda geliştirilen ölçütlere eleştirel yaklaşımlara örnek olarak feminizm ve post-yapısalcılık ele alınacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Genel olarak felsefenin, özel olarak epistemolojinin temel soruları ve felsefe tarihinde bu sorulara verilmiş farklı cevaplar hakkında genel bir bilgi sahibi olmak.
  • 2- Felsefe ve bilim ayrımı ile bilimin felsefi ele alınışı konusunda fikir sahibi olmak.
  • 3- Bir konuya felsefenin rasyonel teknikleriyle yaklaşma deneyimi kazanmak.
  • 4- Doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasındaki alan ve yöntem farklılıklarının bilinmesi.
  • 5- Bilimin yöntem ve sonuçlarına eleştirel yaklaşabilmek.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımı ve öğrencilerin derse aktif katılımıyla tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Felsefe nedir? 1-3
2 Felsefenin temel soruları 1-3
3 Bilgi kuramı I: Bilgi nedir? Bilgi türleri nelerdir? 1-3
4 Bilgi kuramı II: Doğru bilginin olanağı, kriterleri ve kaynakları 1-3
5 Felsefe ve bilim arasındaki ilişki 2-3-5
6 Bilim nedir? Bilimsel bilgiye nasıl ulaşılabilir? 2-3-5
7 Doğa bilimlerinin doğuşu: Bilimselliğin ölçütlerine yönelik görüşler 2-3-4
8 Bilimsel etkinlikte yöntem 2-3-4
9 Sosyal bilimlerin doğuşunun bilim felsefesindeki yaklaşımlara etkisi 2-3-4
10 Durkheim sosyolojisinde yöntem 2-3-4
11 Weber'in yorumcu yöntemi 2-3-4
12 Sosyal bilimlerin bilimselliğinin ölçütü olarak yanlışlanabilirlik: Karl Popper 2-3-4
13 Eleştirel yaklaşımlar I: Post-yapısalcılık 2-3-5
14 Eleştirel yaklaşımlar II: Feminist teori 2-3-5


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

BUMİN Tülin (der.) Felsefe 2002, TÜSİAD, 2002.
ÖZLEM Doğan, Bilim Felsefesi, Notos Kitap, İstanbul, 2012.


DİĞER KAYNAKLAR

BAERT Patrick, Sosyal Bilimler Felsefesi, Küre Yayınları, İstanbul, 2005.
BENTON Ted, CRAIN Ian, Sosyal Bilim Felsefesi, Sentez Yayıncılık, İstanbul 2008.
FAY Brian, Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2012.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14228
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler12112
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar155
Final Sınavı155
Toplam İş Yükü (saat):50


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 1         2 3      
OC2   1   1   3 2      
OC3       1   2 3      
OC4           2 2      
OC5       2   3 1