DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I LW 247 Güz 03+01+00 Zorunlu 3 5
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: BAŞAK ZEYNEP BAYSAL ZEKİ
Dersin Amacı: Öğrencilere borçlar hukukunun mantığını kavratmak, borçlar hukukunun temel prensiplerini ve borcun kaynakları olan sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşmeyi öğrenmelerini sağlamak, borçlar hukuku ile ilgili pratikte karşılaşılabilecek sorunlara yönelik çözüm metotlarını özümsetmek.
Dersin İçeriği: Bu dersin içeriğini Borçlar hukukunu oluşturan genel prensipler, özellikle sözleşmeler, sözleşmenin kurulması, icap ve kabul, sözleşme yapma ehliyeti, esaslı ve esaslı olmayan yanılma, aldatma, korkutma, aşırı yararlanma, sözleşmeden doğan yükümlülükler, sözleşme yapma özgürlüğü, bu özgürlüğün kamu düzeni ve emredici hükümler karşısında sınırlandırılması, haksız fiilden doğan borçlar oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Öğrencilerin mezun olduktan sonra ihtiaç duyacakları temel Borçlar Hukuku kavram ve ilkelerini kullanma,
  • 2- Uygulamada karşılaşılan bir hukuki ilişkinin hukuki nitelendirmesini yaparak hangi Borçlar Hukuku kurallarının uygulanacağını tespit etme,
  • 3- Borçlar Hukuku ile ilgili yürürlükteki hukuk kurallarını doğru değerlendirme,
  • 4- İş hayatında avukat/hakim/danışman olarak karşılaşılabilecek Borçlar Hukuku sorunlarını çözebilme.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, karar incelemesi, tartışma.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Borçlar Hukukunun konusu ve bazı temel kavramlar
2 Borç ilişkisinin nitelikleri ve Borçlar Hukukuna hâkim olan prensipler
3 Borçların kaynakları, hukuki işlemler ve özellikle sözleşmeler
4 Sözleşmelerin çeşitleri ve kurulması
5 Genel işlem koşulları; sözleşmelerin yorumlanması ve tamamlanması
6 Sözleşmelerin geçerliliği için aranan şartlar; hükümsüzlük çeşitleri; irade bozuklukları ve gabin; ön sözleşme; borç tanıması
7 Ara Sınav
8 Ara Sınav
9 Temsil
10 Haksız fiiller (Sözleşmesel sorumluluk ile arasındaki ilişki; haksız fiillerin unsurları)
11 Haksız fiillerin unsurları
12 Maddi zararın belirlenmesi; manevi tazminatın unsurları ve belirlenmesi; tazminatın belirlenmesi
13 Kusur aranmayan sorumluluk halleri
14 Birden çok sorumluluk sebebi veya birden çok sorumlu bulunması; haksız fiilde zamanaşımı.


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Kocayusufpaşaoğlu, Necip, Borçlar Hukuku: Genel Bölüm (Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme), İstanbul 2017; Oğuzman, M. Kemal/Öz, M. Turgut, Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, C. 1-2, İstanbul, 2019-2020; Baysal, Başak, Haksız Fiil Hukuku: BK m. 49-76, İstanbul, 2019.


DİĞER KAYNAKLAR

Eren, Fikret, Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Ankara, 2019;
Kılıçoğlu, Ahmet M., Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Ankara, 2019; Nomer, Haluk N., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 2020.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati15575
Ödev6424
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler3412
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar166
Final Sınavı188
Toplam İş Yükü (saat):125


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 3 3 1 1   3 1 1 1
OC2 3 2   1   3   1    
OC3 3   2   2   3   1  
OC4 3     2   1       1