DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Ceza Hukuku Genel Hükümler I LW 249 Güz 03+01+00 Zorunlu 3 5
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Tuğrul Beyazıt KATOĞLU
Dersin Amacı: 1. Ceza hukukunun amacını, konusunu, tüm hukuk sistemi içindeki fonksiyonunu ve bu hukuk dalının temel kavramlarını öğretmek.
2. Ceza hukukunun insan hak ve özgürlükleri bakımından güvence fonksiyonunu (suçta ve cezada kanunilik ilkesi ve kapsamını) öğretmek. 3.Ceza kanununun zaman ve kişi bakımından uygulama alanına ilişkin konuları kavratmak.
Dersin İçeriği: Bu dersin içeriğini, ceza hukukunun giriş konuları ile ceza kanununun uygulama alanına ilişkin hususlar oluşturmaktadır. Bu bağlamda ceza hukukunun fonksiyonu, hukuk düzeni içindeki yeri, ceza hukukunun temel kavramları, suç politikasının temel ilkeleri, ceza hukukunun güvence fonksiyonu (suçta ve cezada kanunilik ilkesi), ceza hukukunun kaynakları, ceza kanununun zaman ve kişi bakımından uygulama alanı ile suçun kanunilik, maddi yapısal unsurları ve manevi yapısal unsurları ele alınmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Ceza hukukunun amacını, fonksiyonunu ve diğer hukuk dallarından farkını öğrenmiş olmak.
  • 2- Ceza hukukunun kişi hak ve özgürlüklerini koruyucu fonksiyonunu kavramak
  • 3- Suçun yapısını genel hatlarıyla kavramak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, karar incelemesi, tartışma.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Ceza hukukunun tanımı, genel hükümlerin kapsamı, farklı disiplinlerle ilişkisi 1
2 Ceza normu yapısı ve türleri, kaynakları, kanunilik ilkesi 1,2
3 Ceza kanunlarının uygulanması, yorum, yer yönünden uygulama 1
4 Ceza normlarının yer ve zaman yönünden uygulanması 2
5 Ceza normlarının kişi yönünden uygulanması 2
6 Suç, suça ilişkin genel kavramlar 2,3
7 Ara Sınav 2
8 Maddi unsur, davranış 3
9 Sonuç, nedensellik bağı 3
10 Hukuka uygunluk nedenleri 1,3
11 Manevi unsur, ceza sorumluluğunun gelişimi, kasıt 3
12 Taksir 1,2
13 Sonucu nedeniyle ağırlaşan suç 3
14 Tekrar 3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Nevzat Toroslu, Haluk Toroslu, Ceza Hukuku Genel Kısım, Savaş Yayınevi, Ankara, 2018


DİĞER KAYNAKLAR

Nur Centel / Hamide Zafer / Özlem Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş, 7. Bası, İstanbul: Beta Yayınevi, 2011. Mehmet Emin Artuk / Ahmet Gökcen / Ahmet Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Bası, Ankara: Turhan Kitabevı, 2013. Mahmut Koca / İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 6. Bası, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2013. İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2013. Veli Özer Özbek / Mehmet Nihat Kanbur / Koray Doğan / Pınar Bacaksız / İlker Tepe, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 4. Bası, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2013. Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 16. Bası, Ankara: Adalet Yayınevi, 2013. Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8. Bası, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2012.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler11333
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12525
Final Sınavı12525
Toplam İş Yükü (saat):125


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5
OC2 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5
OC3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5