DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Siyasal Katılım Hakları LW 243 Güz 02+00+00 Seçmeli 2 3
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Hamide Bağçeci
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilerin seçme ve seçilme hakkını tarihsel gelişim süreci içinde öğrenmelerini, seçim sistemlerini kavramalarını ve siyasal parti özgürlükleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Seçme ve Seçilme Hakkı; Seçimlerin Yönetimi ve Yargısal Denetimi; Seçim Sistemleri; Siyasal Partiler; Siyasal Partilerin İşlevleri ve Siyasal Parti Özgürlükleri; Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önünde Görülen Parti Kapatma Davaları
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Seçme ve seçilme hakkını düzenleyen ulusal ve uluslararası hukuk normları ve içtihatları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak
  • 2- Dünyada uygulanan farklı seçim sistemlerini öğrenmek
  • 3- Demokrasilerde siyasal partilerin fonksiyonunu kavramak
  • 4- Türk Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin siyasal partilerin kapatılmasına dair ürettiği kararlardan siyasal parti özgürlüklerine dair genel ilkeleri kavrayacak düzeye erişmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatımı


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş Dersi: Ders Konusu ve İşlenişi Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1
2 Seçme ve Seçilme Hakkının Tarihsel Gelişimi Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2
3 Seçme ve Seçilme Hakkının Türkiye’de Düzenlenişi Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1
4 Seçim Sistemleri Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2
5 Siyasi Parti Kavramı ve Tarihsel Gelişimi Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 3
6 Siyasi Partilerin Yapısal Nitelikleri ve Türleri Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 3
7 Siyasi Partilerin Örgütlenmesi ve Çalışması Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 3
8 Parti Disiplini Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 3
9 Siyasal Partilerin Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 3
10 Siyasal Katılım ve Demokrasi Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
11 Mücadeleci Demokrasi Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
12 Siyasal Partilerin Kapatılması Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 3, 4
13 Siyasal Partilerin Kapatılmasına Örnek Davalar Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 3, 4
14 Oy Hakkı ve Kullanımı Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Hüseyin Özcan – Murat Yanık, Siyasi Partiler Hukuku, Der Yayınları, İstanbul, 2011.


DİĞER KAYNAKLAR

Fazıl Sağlam, Siyasal Partiler Hukukunun Güncel Sorunları, Beta Yayıncılık, İstanbul, 1999.
Ekrem Ali Akartürk, Türk Hukukunda Siyasal Parti Yasakları, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2008.
Oktay Uygun, “Siyasal Partilerin Kapatılması Rejiminin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Kamu Hukuku İncelemeleri, 12 Levha Yayıncılık, 2011, s. 853-873.
Korkut Kanadoğlu, Siyasal Partiler Kanunu Şerhi, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2010.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati17234
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler10110
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı12121
Toplam İş Yükü (saat):75


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 3 2 1 3 2 2 1 1 3
OC2 3 3 2 1 3 2 2 1 1 3
OC3 3 3 2 1 3 2 2 1 1 3
OC4 3 3 2 1 3 2 2 1 1 3