DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Borçlar Hukuku Özel Hükümler LW 339 Bahar 03+01+00 Zorunlu 3 4
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: İpek Sağlam
Dersin Amacı: Başlıca özel borç ilişkilerinin, tipik ve atipik sözleşmelerin işlenmesi ve genel hükümlerle bağlantılarının açıklanması
Dersin İçeriği: Borçlar hukukunun genel kavramları temelinde özel borç ilişkilerinin tabi olduğu düzenlemeler, tipik, atipik ve karma sözleşme tiplerine göre yapılan ayrımlarda esas alınan kriterler, taşınır ve taşınmaz satış sözleşmesi, satış sözleşmesinin diğer çeşitleri, kira, iş görme borcu doğuran sözleşmeler incelenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Borçlar hukukunun genel kavramları temelinde özel borç ilişkilerinin tabi olduğu düzenlemelerin öğrenilmesi
  • 2- Tipik, atipik ve karma sözleşme tiplerine göre yapılan ayrımlarda esas alınan kriterlerin öğrenilmesi
  • 3- Taşınır ve taşınmaz satım sözleşmesi, satım sözleşmesinin diğer çeşitlerinin öğrenilmesi
  • 4- Kullanma borcu doğuran sözleşmelerin öğrenilmesi
  • 5- İş görme borcu doğuran sözleşmelerin öğrenilmesi
  • 6- Güncel ve önem arz eden sözleşme çeşitlerinin öğrenilmesi
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sözlü Anlatım, Tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Türk Hukukunda Özel Borç İlişkilerinin Düzenlenmesi, Kanunda Düzenlenen Sözleşmeler, İsimsiz Sözleşmeler
2 Satış Sözleşmesi, Satış Sözleşmesinde Yarar ve Hasarın Geçmesi, Zapt
3 Satış Sözleşmelerinde Ayıp
4 Taşınır ve Taşınmaz Satışı
5 Bağışlama Sözleşmesi; Kira Türleri, Kiranın Genel Hükümleri
6 Kira sözleşmelerinde Ayıp ve Zapt
7 Ara Sınav
8 Ara Sınav
9 Konut ve Çatılı İş Yeri Kirası
10 Ürün Kirası Sözleşmesi
11 Eser Sözleşmesi
12 Eser Sözleşmesinde Ayıp
13 Vekalet Sözleşmesi
14 Vekalet Sözleşmesinin Hükümleri


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Yavuz, Cevdet/ Acar, Faruk/Özen, Burak, Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), İstanbul, 2019; Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2019; Gümüş, Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul, 2019.


DİĞER KAYNAKLAR

Zevkliler, Aydın/Gökyayla, K.Emre, Borçlar Hukuku Özel Borç Ilişkileri, Ankara, 2019.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Uygulama14114
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler8216
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar111
Final Sınavı122
Toplam İş Yükü (saat):75


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 1   3   1   2 1    
OC2               1    
OC3   2   2   3   1    
OC4   3 1   2 3 2   1  
OC5 1   2   3 2 3     1
OC6 3   2   1   3   1