DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Ekonomik Suçlar LW 343 Güz 02+00+00 Seçmeli 2 3
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Fulya ERMAN
Dersin Amacı: Ekonomik Suçlar dersinin amacı, ceza hukukunda yer alan bazı ekonomik suç tiplerinin incelenmesiyle bunların cezalandırılmasına ilişkin temel prensiplerin kavratılmasıdır.
Dersin İçeriği: Ekonomik suç kavramı, ekonomik suçların kriminolojisi (beyaz yaka suçluluğu), dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, bankacılık suçları ve manipülasyon suçları gibi çeşitli ekonomik suçlar ve bunların yaptırımları anlatılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Ekonomik suç kavramı ve bunun nedenleri konusun da bilgiye sahip olmak
  • 2- TCK'da yer alan ve sık işlenen ekonomik suçlar konusunda bilgilenmiş olmak
  • 3- Hileli iflas ve zimmet suçunu öğrenmek
  • 4- Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ihaleye fesat karıştırma suçunu öğrenmek
  • 5- Bilgi suiistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçunu öğrenmek
  • 6- Bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, karar incelemesi, tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Ekonomik suç kavramı, benzer kavramlarla ilişkisi ve ekonomik suçluluk
2 Beyaz yaka suçluluğu
3 Piyasa dolandırıcılığı suçu
4 Bilgi suiistimali suçu
5 Bilgi suiistimali suçu
6 Bankacılık düzenine karşı suçlar
7 Bankacılık kanunundaki zimmet suçu
8 Hileli iflas suçu
9 İhaleye fesat karıştırma suçu
10 Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu
11 Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu
12 Tefecilik suçu
13 Tefecilik suçu
14 Genel değerlendirme


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Selman Dursun - Ekonomik Suçlar ve Bankacılık Suçları Bağlamında Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar (Seçkin Yayınevi)
Fatih Selami Mahmutoğlu - Kredi Hukukundan Kaynaklanan Suç ve İdari Suçlar


DİĞER KAYNAKLAR

Yener Ünver, Ekonomik Suçlar, Seçkin Yayıncılık, 2015


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - 40
Final Sınavı - 60
Total: 0 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14228
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12222
Final Sınavı12525
Toplam İş Yükü (saat):75


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1
OC2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1
OC3 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1
OC4 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1
OC5 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1
OC6 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1