DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Fikri ve Sınai Haklar Hukuku LW 324 Bahar 02+01+00 Zorunlu 2 4
Akademik Birim: Hukuk
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Esra Hamamcıoğlu
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilerin Fikri ve Sınai Haklar Hukukunun ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmaları, giderek önem kazanan haksız rekabet, marka, patent konularındaki mevzuatı ve bu konulara ilişkin çıkabilecek hukuki sorunları genel olarak incelemeleridir.
Dersin İçeriği: Fikri ve sınai hak kavramının hak kavramı altındaki özel yeri, fikri ve sınai hak kavramının kabul edilmesinin altında yatan ekonomik ve tarihi nedenler ile küreselleşme ve artan uluslararası ticaret karşısında fikri ve sınai hakların özel olarak korunmasını gerektiren sebepler, fikri ve sınai hakların birer kategorisi olan eser, marka, patent, tasarımların ulusal ve uluslararası korunmasına ilişkin kavram ve ilkeler dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Fikir ve sanat eserleri hukuku, eser, eser sahibi kavramlarını tanır.
  • 2- Eser sahibinin hakları, tazminata ilişkin esasları öğrenir.
  • 3- Marka, marka tescili, marka ihlali, markanın hükümsüzlüğü konularında bilgi sahibi olur.
  • 4- Buluş, buluşun patentlenebilirliği, buluş sahibini hakları konularını öğrenir.
  • 5- Patent başvurusu, patent korumasının kapsamı ve sona ermesi hakkında bilgi sahibi olur
  • 6- Tasarım, tasarım tescili ve sağladığı koruma konularını öğrenir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımı ve öğrencilerin derse aktif katılımıyla tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Fikri ve sınai hak kavramı, tarihi gelişimi 1
2 Eser kavramı ve unsurları, eser sahipliği kavramı 1, 2
3 Eser sahibinin mali ve manevi hakları, eser üzerindeki hakların sınırlandırılması 1, 2
4 Eser sahibinin haklarının ihlali ve ihlal halinde açılabilecek davalar 2
5 Marka kavramı, marka başvurusu 3
6 Markanın tesciline engel olabilecek nedenler ve markanın tescili 3
7 Marka hakkının sağladığı yetkiler, marka hakkı ile ilgili hukuki işlemler 3
8 Marka hakkının ihlali ve ihlal halinde açılabilecek davalar 3
9 Markanın hükümsüzlüğü ve iptali 3
10 Buluş kavramı, patent verilebilirlik şartları, buluş sahibi ve hakları 4,5
11 Patent başvurusu, tescili, patent hakkının sınırları ve sona ermesi 4,5
12 Tasarım kavramı, tasarımların korunma şartları ve koruma süreleri 6
13 Tasarım sahibinin hakları ve hakların sınırları 6
14 Know-how, ticari sır ve alan adı kavramları ile haksız rekabet arasındaki ilişki 1


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Karasu/Suluk/Nal, Fikri Mülkiyet Hukuku, Güncellenmiş 2. Baskı, 2018, Ankara: Seçkin Yayıncılık.


DİĞER KAYNAKLAR

Uğur Çolak, Türk Marka Hukuku, 2. Baskı, 2018, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012.
Hayrettin Çağlar, Marka Hukuku Temel Esaslar, Adalet Yayınları, Ankara, 2015.
Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 24. Bası, Ankara, 2018.
Çağlar/Yıldız/İmirlioğlu, Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık, Adalet Yayınları, Ankara, 2017.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, ilgili Yargıtay içtihatları, mülga 556 sayılı Marka KHK, mülga 554 sayılı Tasarım KHK, mülga 551 sayılı Patent KHK


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14228
Uygulama14114
Ödev4312
Diğer Uygulamalara Hazırlık14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar122
Final Sınavı122
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 3 3 2 3 3 3 1 1 3
OC2 3 3 3 2 3 3 3 1 1 3
OC3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 3
OC4 3 3 3 2 3 3 3 1 1 3
OC5 3 3 3 2 3 3 3 1 1 3
OC6 3 3 3 2 3 3 3 1 1 3