DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Bilişim Hukuku LW 330 Bahar 02+00+00 Seçmeli 2 3
Akademik Birim: Hukuk
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Esra Hamamcıoğlu
Dersin Amacı: 1. Bilişim teknolojilerinin beraberinde getirdiği hukuki sorunların ortaya konulması
2. Belli başlı internet ve hukuk sorunlarına çözüm aranması
3. Internet alan adları ve marka hukuku özelinde fikri ve sınai haklar arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Dersin İçeriği: Son yirmi yılın gözde bilim alanı tartışmasız bilişim teknolojileridir. Bu alandaki hızlı gelişme hukuki sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu alandaki başlıca hukuki sorunlar, özellikle internet ile fikri haklar ve haksız rekabet arasındaki ilişki, internet ve ceza hukuku, internet servis sağlayıcılarının sorumluluğu dersin konularını oluşturmaktadır. Elektronik sözleşmeler ve mesafeli sözleşmelerin akdi, alan adlarının korunması, internette fikri haklar ve haksız rekabet halleri, 5561 sayılı Kanun uyarınca internet erişim engellemeleri, internet üzerinden telefon (VoIP) ve internet servis sağlayıcılarının sorumluluğu, bilişim teknolojileriyle ilişkili bazı suçlar dersin kapsamındadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Elektronik sözleşmeler ve mesafeli sözleşmelerin akdi
  • 2- Alan adlarının korunması, Internette fikri haklar ve haksız rekabet halleri, Internette kişilik haklarının korunması
  • 3- 5561 sayılı Kanun ve Internet erişim engellemeleri, Internet servis sağlayıclarının sorumluluğu
  • 4- Internet üzerinden telefon (VoIP)
  • 5- Türk Ticaret Kanunuyla şirketler açısından bilişim teknolojilerinin getirdiği yenilikleri tanıma
  • 6- Sık karşılaşılan bilişim suçlarını tanıma
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımı ve öğrencilerin derse aktif katılımıyla tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Elektronik sözleşmeler (kurulması, genel işlem şartları vs.) 1
2 Hukukumuzda mesafeli sözleşmeler 1
3 Alan adları ve korunması 2
4 Internet ve fikri haklar, özellikle P2P file sharing, eserin umuma erişilebilir kılınması 2
5 Internette haksız rekabet halleri (Framing, adwords, keywords, deep linking) 2
6 Internette haksız rekabet halleri (Framing, adwords, keywords, deep linking) 2
7 Internette kişilik haklarının korunması 2
8 Internette erişim engelleme ve yasal düzenlemeler 3
9 Mevcut düzenlemeler karşısında VoIP (Internet üzerinden telefon) hizmetleri 4
10 Kişisel verilerin korunması ve Internet 3
11 Internet servis sağlayıcıların sorumluluğu 3
12 Şirketler Hukukunda Bilişim Teknolojileri 5
13 Bilişim sistemine girme suçu 6
14 Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu 6


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Ali Haydar Doğu, Bilişim Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa, 2016.
Metin Turan, Bilişim Hukuku, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2016.


DİĞER KAYNAKLAR

Internet ve Hukuku (Derleyen: Yeşim Atamer), Bilişim Hukuku Üzerine Yazılar, Internet Ceza Hukuku, Bilişim Hukukuna ilişkin Hukuki Metinler, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004.
Mehmet Bedii Kaya, Teknik ve Hukuki Boyutlarıyla Internette Erişim Engellenmesi, Ulusal ve Uluslararası Mevzuat, Kadir Has Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006.
Bilişim Hukuku (Derleyen: Mete Tevetlioğlu), Türkiye II. Bilişim Hukuku Sempozyumu, Bilişim Hukuku Toplantıları, Makaleler, Bilişim Hukuku Yazıları, Mahkeme Kararları, Ulusal ve Uluslararası Mevzuat, Kadir Has Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14228
Ödev133
Diğer Uygulamalara Hazırlık4312
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14228
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar122
Final Sınavı122
Toplam İş Yükü (saat):75


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3
OC2 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3
OC3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3
OC4 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3
OC5 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3
OC6 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3