DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Çevre Hukuku LW 443 Güz 02+00+00 Seçmeli 2 3
Akademik Birim: ROMA HUKUKU ANA BİLİM DALI
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar YOK
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: İpek Sevda Söğüt
Dersin Amacı: Çevre hukukunun temel kavramlarının, hukuki kaynaklarının ve çevrenin korunmasına ilişkin hukuki vasıtaların öğretilmesi ile, güncel sorunları analizi yeteneğinin temel düzeyde kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği: Çevre hukukunun temel kavramları, çevre kirletenin özel hukuk boyutu ile sorumluluğu ile, güncel çevre sorunları ve bu sorunlara ilişkin ulusal ve uluslar arası yargı kararlarının incelenmesidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Çevre hukukunun temel kavramlarını değerlendirebilir, ulusal ve uluslar arası hukuki dayanaklarını örnekleyebilir, çevresel bozulmanın önlenmesine ilişkin hukuki düzenlemeleri listeleyebilir.
  • 2- Çevre kirletenin, özel hukuk boyutu ile, sorumluluğuna ilişkin kuralları saptayıp, ilgili ihtilafın çözümüne uygulayabilir.
  • 3- Güncel çevre sorunlarına ilişkin, ulusal ve uluslar arası yargı kararlarını yorumlayabilir
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Teorik anlatım ve örnek yargı kararları incelemesi, ödev sunumları


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Çevre Hukukunun Tanımı ve Hukuk Düzenindeki Yeri-Çevre Hukukunun Kaynakları-Çevre Hukukunun Gelişimi Çevre zararlarından doğan hukuki sorumluluk  Başak Başoğlu Çevre hukuku ve hayvan hakları hukuku  Şeref Ertaş 1,2,3
2 Antik Dönemlerde Çevre Anlayışı-Antik Roma’da Çevre Sorunları-Genel Olarak Roma Hukukunda Çevrenin Korunmasına İlişkin Hukuki Vasıtalar- Çevre zararlarından doğan hukuki sorumluluk  Başak Başoğlu Çevre hukuku ve hayvan hakları hukuku  Şeref Ertaş 1,2,3
3 Çevre Değerleri ve Çevre Sorunları-Çevrenin Korunmasında Ana İlkeler Çevre zararlarından doğan hukuki sorumluluk  Başak Başoğlu Çevre hukuku ve hayvan hakları hukuku  Şeref Ertaş 1,2,3
4 Çevre Kirletenin Hukuki Sorumluluğu-Medeni Kanun Hükümlerine Göre Sorumluluğu Çevre zararlarından doğan hukuki sorumluluk  Başak Başoğlu Çevre hukuku ve hayvan hakları hukuku  Şeref Ertaş 1,2,3
5 Taşınmaz Maliki Olmayan Kirletenin Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Sorumluluğu Çevre zararlarından doğan hukuki sorumluluk  Başak Başoğlu Çevre hukuku ve hayvan hakları hukuku  Şeref Ertaş 1,2,3
6 Kirletenin Çevre Kanuna Göre Sorumluluğu Çevre zararlarından doğan hukuki sorumluluk  Başak Başoğlu Çevre hukuku ve hayvan hakları hukuku  Şeref Ertaş 1,2,3
7 Kirletenin Çevre Kanuna Göre Sorumluluğu Çevre zararlarından doğan hukuki sorumluluk  Başak Başoğlu Çevre hukuku ve hayvan hakları hukuku  Şeref Ertaş 1,2,3
8 Nükleer Enerjiden Doğabilecek Zararlardan Kusursuz Sorumluluk Çevre zararlarından doğan hukuki sorumluluk  Başak Başoğlu Çevre hukuku ve hayvan hakları hukuku  Şeref Ertaş 1,2,3
9 Ulusal ve Uluslararası boyutu ile nükleer santrallere ilişkin düzenlemeler, sorunlar ve yaklaşımlar Çevre zararlarından doğan hukuki sorumluluk  Başak Başoğlu Çevre hukuku ve hayvan hakları hukuku  Şeref Ertaş 1,2,3
10 Ormanların ve tarım arazilerinin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler Çevre zararlarından doğan hukuki sorumluluk  Başak Başoğlu Çevre hukuku ve hayvan hakları hukuku  Şeref Ertaş 1,2,3
11 Enerji tüketiminin ve ulaşım araçlarının çevreye etkisi Çevre zararlarından doğan hukuki sorumluluk  Başak Başoğlu Çevre hukuku ve hayvan hakları hukuku  Şeref Ertaş 1,2,3
12 Çevre vergileri ve Türkiye’de çevre vergileri uygulamaları Çevre zararlarından doğan hukuki sorumluluk  Başak Başoğlu Çevre hukuku ve hayvan hakları hukuku  Şeref Ertaş 1,2,3
13 Çevre Hukukuna ilişkin; AİHM-Danıştay-Yargıtay-AYM Karar incelemeleri Çevre zararlarından doğan hukuki sorumluluk  Başak Başoğlu Çevre hukuku ve hayvan hakları hukuku  Şeref Ertaş 1,2,3
14 Çevre Hukukuna ilişkin; AİHM-Danıştay-Yargıtay-AYM Karar incelemeleri Çevre zararlarından doğan hukuki sorumluluk  Başak Başoğlu Çevre hukuku ve hayvan hakları hukuku  Şeref Ertaş 1,2,3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Çevre zararlarından doğan hukuki sorumluluk  Başak Başoğlu


DİĞER KAYNAKLAR

Çevre hukuku ve hayvan hakları hukuku Şeref Ertaş


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14228
Uygulama10110
Diğer Uygulamalara Hazırlık7535
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar111
Final Sınavı111
Toplam İş Yükü (saat):75


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 1 2 2 1 2 3 2 1 2 1
OC2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
OC3 3 1 3 2 1 1 1 1 2 1