DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Tebligat Hukuku LW 436 Bahar 02+00+00 Seçmeli 2 3
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Ertan Yardım
Dersin Amacı: 1. Taraflar tarafından yapılan usul işlemlerinin bir sonuç ifade edebilmesi için zorunlu olan tebligatın anlaşılması.
2. Tebligatla birlikte ortaya çıkacak hak düşürücü süreler ve zaman aşımı sürelerinin belirlenmesin öğrenilmesi.
3. Tebligat sisteminin düzgün çalışması halinde yargılama sürelerinin kısalacağı ve adil yargılanmanın elde edilmesi.
4. Hangi makamların Tebliğat Kanunu hükümlerine tabi olduğu ile tebliğin yapılabileceği kişilerin öğrenilmesi.
5. Tebliğat masraflarının, masrafı yatırmamanın sonuçlarının ve tebligat türlerinin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği: Tebligat Hukuku’nun temel kavramları, tebligat kelime anlamı, Tebligat Hukuku’nun konusu, amacı ve önemi, tebligatın türleri, yapılış ve konularına göre tebligat çeşitleri, tebliğ masrafları ve ödenmemesi durumunda sonuçları, elektronik tebligat ve güvenli imzalı e-posta, tebliğin hangi adrese ne şekilde ve ne zamanda yapılacağı, tebliğ tutanakları ve taşıması gereken özellikler, usulsüz ve geçersiz tebliğ ve sonuçları, yurt dışına yapılan tebliğler, yabancı unsurlara ülke sınırlarında yapılan tebliğler, cezai hükümler ve tebligata ilişkin suçlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Yargılama alanında ihtiyaç duyacakları temel Tebligat Hukuku kavram ve usullerini değerlendirebilir.
  • 2- Tebligat türlerinin ve usullerinin kullanabilir.
  • 3- Hangi makamların Tebligat Kanunu hükümlerine tabi olduğu ile tebliğin yapılabileceği kişileri belirleyebilir
  • 4- Türlerine göre tebligat masraflarının öğrenir ve tebligatta kanuna aykırılığın sonuçlarını kavrayabilir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Dersin işlenişi hakkında temel hususlar, kaynaklar, Tebligat kavramı, tebligat tanımı, tebligat hukukunun konusu, önemi ve amacı, tebligat hukuku mevzuatı. Kitaptan ilgili kısımların okunması
2 Tebligat Kanunu’nun konusu, tebligat yapacak makamlar, yapılış şekillerine göre tebligat türleri, konusuna göre tebligat türleri, tebliğ masrafı, HMK m. 120 gider avansı, tebliğ masrafının ödenmemesi. Kitaptan ilgili kısımların okunması
3 Elektronik tebligat, güvenli elektronik imza, kayıtlı elektronik posta Kitaptan ilgili kısımların okunması
4 Pratik Çalışma
5 Tebliğin yapılacağı kişiler, Tebliğ yapılacak kimselere göre düzenlenmiş özel hükümler, tebellüğe yetkili kişiler, tüzel kişilere tebligat, şirketlere tebligat. Kitaptan ilgili kısımların okunması
6 Pratik Çalışma
7 Vize sınavları
8 Vize sınavları
9 Tebliğ adresi, bilinen son adres kuralı, adres değişikliği, muhatabın geçici olarak adreste bulunmaması, tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina. Kitaptan ilgili kısımların okunması
10 Tebliğ tutanağı, tebliğ tutanağında yer alması gereken kayıtlar, tebliği yapacak makamlara özel hükümler, kazai, idari ve mali tebligat, Kitaptan ilgili kısımların okunması
11 Usulsüz tebliğ, yok hükmünde tebliğ, usulsüz tebliğin sonuçları. Kitaptan ilgili kısımların okunması
12 Uluslararası tebligat, Türkiye’den yurtdışına tebligat, Türkiye’de mukim yabancılara tebligat. Kitaptan ilgili kısımların okunması
13 Cezai Hükümler, tebligata ilişkin suçlar Kitaptan ilgili kısımların okunması
14 Pratik Çalışma


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

PROF. DR. TİMUÇİN MUŞUL, TEBLİGAT HUKUKU, 6. BASKI, ADALET YAYINEVİ, 2016.


DİĞER KAYNAKLAR

Baki Kuru, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku, İstanbul 2016.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati12224
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler15345
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar133
Final Sınavı133
Toplam İş Yükü (saat):75


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 2   2 1   2   1  
OC2     1   2       2  
OC3         1       2  
OC4         2   2   2