DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Avrupa Birliği Hukuku LW 445 Güz 02+01+00 Zorunlu 2 5
Akademik Birim: Hukuk
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Bahar Ceyda SÜRAL
Dersin Amacı: 1. Avrupa Birliği hukukunun temel prensiplerinin öğretilmesi
2. Öğrencilerin Avrupa Birliği hukuku terminolojisini öğrenmesi
3. Adalet Divanı kararlarının okunması ve anlaşılması
Dersin İçeriği: Avrupa Birliği hukuk sistemi, Antlaşmalar, ikincil mevzuat ve Avrupa Birliği hukukunun temel prensipleri incelenir. Kurumlar, mevzuat ve mevzuat yapma prensipleri anlatılır. Öğrenciler Avrupa Birliği hukuku terminolojisine aşina olurlar. Serbest dolaşım, Avrupa Birliği hukukunun ulusal hukuklar üzerindeki etkisi ve Adalet Divanının görevleri de incelenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Avrupa Birliği hukukunun temel prensipleri
  • 2- Ulusal hukuklar ile AB hukukunun ilişkisi
  • 3- Serbest dolaşım, ortak pazar
  • 4- Adalet Divanı kararlarını inceleme ve anlama
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Avrupa Entegrasyonunun Gelişimi
2 Kurumlar
3 Hukuk Yapma Araçları ve Yetki
4 Mevzuat ve Politika Belirleme
5 AB Hukukunun Yapısı ve Etkisi
6 AB Hukukunun Ulusal Uygulaması
7 Adalet Divanı Ön Karar
8 Adalet Divanı Hukuka Uygunluk Denetimi
9 Malların Serbest Dolaşımı
10 Malların Serbest Dolaşımı
11 Kişilerin Serbest Dolaşımı
12 Hizmetlerin Serbest Dolaşımı
13 Sermayenin Serbest Dolaşımı
14 Uygulama


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Craig/de Burca, EU Law Text, Cases and Materials (2008).


DİĞER KAYNAKLAR

Berry/Hargreaves, European Union Law Text Book (2007). Davies, Understanding European Union Law (2007). www.europa.eu


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı - 60
Total: 1 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14570
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar155
Final Sınavı188
Toplam İş Yükü (saat):125


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 2 2 3 3 1 1 3 3 2 1
OC2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1
OC3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1
OC4 3 2 3 3 1 3 3 3 2 1