DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sanat, Yaşam ve Sanatçı CF 417 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 6.0
Akademik Birim: Görsel İletişim Tasarımı
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Nur Balkır
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin:

1. Sanat ve tasarımda kendi yaptığı üzerine düşünebilen bir tavır geliştirebilmeleri,
2. Sanat ve Tasarım pratiklerini tartışırken eleştirel ve çağdaş bir kavramsal repertuvar geliştirebilmeleri beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Bu, yaratıcı düşünce ve pratiğin karmaşık prensipleri üzerine bir derstir. Derste öğrencilere sanatsal yaratım sürecine dair ilk elden anlatılar ya bir sanatçı, tasarımcı, yönetmen tarafından kendi işleri ve deneyimine ya da böylesi bireylerin yazdığı metinler ve bunlar üzerine düşünme çabalarına dayanılarak verilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Bir ürünün kendine özgü göstergelerini tanımak ve tanımlayabilmek
  • 2- Karmaşık bir sanatsal sürecin kurucu düzlemlerini yorumlayabilmiş olmak
  • 3- Sanat ve tasarım pratiğine yaklaşımlarını sorgulayabilmek
  • 4- Bir işin sanatsal olarak güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirebilmek
  • 5- Kollektif bir öğrenme ortamı örgütleyebilecek seviyeye gelmiş olmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Okumalar ve Ders anlatımı: Dersin öğretmeni her haftanın okuları üzerine açıklayıcı sunumlar yapacaktır. Öğrencilerin dersi okumalrı yaparak gelmiş olmaları beklenir. Örnekler üzerine çalışmalar: Dersteki tartışmalar okumalara eşlik eden imge ve tasarım örnekleri aracılığıyla yönlendirilir. Tartışma: Öğrenciler entelektüel düzeyi yüksek tartışmalar başlatmaya ve bunlara katılmaya yüreklendirilir. Tartışmalara katılım değerlendirmenin bir parçasıdır.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş Ders Okumaları
2 Sanatsal Problemlerin Doğası Ders Okumaları
3 Sanat Yapıtının Dili Ders Okumaları
4 Sanat Yapıtının Estetiği Ders Okumaları
5 Vaka Analizleri I Ders Okumaları
6 Vaka Analizleri II Ders Okumaları
7 Vaka Analizleri III Ders Okumaları
8 Sanat ve Tasarımda Araştırma Süreci Ders Okumaları
9 Keşifler Üzerine Ders Okumaları
10 Gündelik Hayatın Rolü Ders Okumaları
11 Bireysel Faktörler: Bellek Ders Okumaları
12 Bireysel Faktörler: Eşzamanlı Dünya Ders Okumaları
13 Toplumsal Süreçler ve Sanatsal Yaratım Ders Okumaları
14 Sanat Tarihi ve Tarih Ders Okumaları


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

- Andrei Tarkovsky; Sculpting In Time, Austin: Texas University Press, 1989
- Theo Van Gogh; The Letters of Vincent Van Gogh, Penguin: 1998
- Marc Chagall; My Life, De Capo Press: 1994
- John Dewey; Art As Experience, Tarcher Perigee; 2005
- Leo Tolstoy; What Is Art?, Penguin: 1996
- Ingmar Bergman; The Magic Lantern: An Autobiography, University of Chicago Press: 2007
- Dave Hickey; The Invisible Dragon: Essays On Beauty, University of Chicago Press: 2009
-Maurice Blanchot; The Space of Literature, Lincoln: Nebraska University Press: 1982
- Nelson Goodman, The Languages of Art, Hackett: 1976


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 30
Ödev - -
Sunum/Jüri 1 30
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje11717
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık11010
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler15460
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı12121
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OC1 1   2 1              
OC2 2 1 3 2 1 1 3   2    
OC3 3 2 1         2      
OC4   3 3   3 1 1        
OC5         2     3 2