DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Tıbbi Kayıtlar ve Arşiv Yükümlülüğü LW 506 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: HUKUK
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar YOK
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: İpek Sevda Söğüt
Dersin Amacı: Tıbbi kayıt tutma ve arşiv yükümlülüğünün amacı, kapsamı şekli, ispat sorunları konularını çözümlemek; örnek vakıalar üzerinde tartışmak, uluslar arası ve ulusal mevzuattaki konuya ilişkin düzenlemeleri eleştirel bakış açısı ile değerlendirmek ve farklı disiplinlerden görüşleri bir araya getirmek.
Dersin İçeriği: Tıbbi kayıt tutma ve arşiv yükümlülüğüne ilişkin ulusal ve uluslar arası mevzuattaki düzenlemeler ve yargı kararlarının değerlendirilmesi kapsamında; kayıt tutmanın kapsamı, şekli, kayıtları inceleme hakkı, elektronik ortamda tutulan kayıtlardan kaynaklanan sorunlar, arşiv yükümlülüğü ve kayıt tutma yükümlülüğünün ihlalinin sonuçları üzerinde, eleştirel bakış açısıyla sorgulama yapmaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Tıbbi kayıt tutma ve arşiv yükümlülüğünün kapsamı, şekli ve hukuki sonuçlarına ilişkin ihtilafları çözümleyebilir.
  • 2- Tıbbi kayıt tutma yükümlülüğünün yer aldığı mevzuatı eleştirel bakış açısı ile karşılaştırıp, somut olay ile ilişkilendirebilir.
  • 3- Uygulamada kayıt tutma yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorunları ayırt edebilir ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik öneride bulunabilir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Teorik anlatım ve örnek yargı kararları incelemesi, ödev sunumları


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Tıbbi Kayıt Yükümlülüğünün Yer Aldığı Ulusal ve Uluslar arası Mevzuat
2 Tıbbi Kayıt Tutma Yükümlülüğünün Amacı ve Kapsamı
3 Tıbbi Kayıtların Türleri ve Şekli
4 Tıbbi Kayıtlara Erişim Hakkı ve Mahremiyet Hakkı
5 Kayıtları İnceleme Hakkı ve Kayıtların Düzeltilmesini İsteme
6 Arşiv Yükümlülüğü-Elektronik Ortam Kayıtları
7 Vize Sınavı
8 Tıbbi Kayıt Tutma Yükümlülüğünün Hukuki Sonuçları
9 Ödev Sunumları/Karar İncelemeleri
10 Ödev Sunumları/Karar İncelemeleri
11 Ödev Sunumları/Karar İncelemeleri
12 Ödev Sunumları/Karar İncelemeleri
13 Ödev Sunumları/Karar İncelemeleri
14 Ödev Sunumları/Karar İncelemeleri


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Tıp Hukuku, Prof.Dr.Hakan Hakeri, Seçkin Yayınevi, Ankara 2012


DİĞER KAYNAKLAR

Tıbbi Kayıtlar", Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 2013/2 , Aralık 2013, Seçkin Yayınevi, s. 63-87.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ödev 1 40
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Ödev14570
Sunum/Jüriye Hazırlık14114
Diğer Uygulamalara Hazırlık13339
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler5315
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar14.54.5
Final Sınavı133
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1 1 3 2 3 3 2 1 2 3
OC2 2 2 1 2 3 2 1 2 3
OC3 3 3 3 1 3 2 1 2 3