DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
UYAP ve İcra Uygulamaları LW 514 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Ertan Yardım
Dersin Amacı: 1. Basit elektronik imza ve güvenli elektronik imza ayrımını kavramak,
2. UYAP sisteminin amacını ve konusunu; UYAP üzerinden hangi hukuki işlemlerin, nasıl gerçekleştirildiğini, bu işlemlerin hukuki sonuçlarını incelemek,
3. Temel icra hukuku prosedürlerinin UYAP üzerinden takip edilebilmesini sağlamak ve ortaya çıkan problemlerin olası çözümlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktır.
Dersin İçeriği: Ders kapsamında, öncelikle temel teknik ve teknolojik kavramların anlaşılması istenmekte olup bu bağlamda, tek ve çift anahtar şifrelemesi, UYAP sisteminin teknik özellikleri ve organizasyonu, TUBİTAK ve kamu sertifikasyon süreci incelenecektir.

Konu hakkında teknik altyapı incelendikten sonra, UYAP üzerinde kimlerin hangi işlemleri yapabileceği, yasaklı işlemler, halihazırda yapılamamakla beraber önümüzdeki dönemlerde uygulama alanı bulabilecek işlemler değerlendirilecektir. Bu çerçevede, kayıtlı elektronik posta kurumları, KEP’lerin hem kamuda hem özel alanda dağıtılması ve kullanımı, UYAP’ın SEGBİS, POLNET, TAKBİS, MERNİS gibi sistemlerle entegrasyonu incelenecektir.

Bu aşamalardan sonra, UYAP üzerinden yapılabilen her bir icra işlemi özel olarak ele alınacak; öncelikle icra dairelerinde tutulan defterler; alacaklıların UYAP üzerinden takip talebinde bulunması, UYAP üzerinden icra emri gönderilmesi; taşınır, taşınmaz ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların haczi için müzekkere yazımı ve gönderilmesi üzerinde durulacaktır.

Ders kapsamında, üzerinde en çok durulacak konulardan biri e-ihale usulü olup bu sebeple öncelikle fiziki ortamda gerçekleştirilen taşınır ve taşınmaz ihale usulleri incelenecek, sonrasında elektronik ihale usulü karşılaştırmalı olarak ele alınacak ve son olarak elektronik ihale usulünde ortaya çıkan sorunlar ve hukuki sorumluluk meseleleri üzerinde durulacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Basit elektronik imza ve güvenli elektronik imza ayrımını kavramak
  • 2- UYAP sisteminin amacını ve konusunu; UYAP üzerinden hangi hukuki işlemlerin, nasıl gerçekleştirildiğini, bu işlemlerin hukuki sonuçlarını incelemek
  • 3- Temel icra hukuku prosedürlerinin UYAP üzerinden takip edilebilmesini sağlamak ve ortaya çıkan problemlerin olası çözümlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktır.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Şifreleme metotları, özelikle tek anahtar ve çift anahtar şifrelemesi Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
2 UYAP sisteminin teknik özellikleri, organizasyonu Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
3 Kamu sertifika sağlayıcısı TUBİTAK ve kamu sertifikasyonu Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
4 UYAP üzerinden işlem yapabilen kişiler ve bu kişilerin yetkileri Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
5 UYAP üzerinden yapılabilen işlemler ve UYAP üzerinden yapılamayan veyahut yapılması yasaklanan işlemler Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
6 Elektronik tebliğ, kamunun kayıtlı tebligat adresi edinmesi, elektronik tebligat rehberi Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
7 UYAP’ın, SEGBİS, POLNET, TAKBİS, MERNİS gibi sistemlerle ilişkisi ve entegrasyonu Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
8 İcra daireleri tarafından tutulan defterlerin UYAP sisteminde düzenlenmesi ve işlenmesi Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
9 Takip talebi verilmesi, ödeme emri gönderilmesinde UYAP üzerinde ortaya çıkan sorunlar Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
10 Taşınır ve taşınmaz haczi sırasında UYAP üzerinde ortaya çıkan sorunlar Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
11 Fiziki ortamda taşınır ve taşınmaz satışı usulü, Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
12 Taşınır ve taşınmaz satışlarında elektronik ihale usulü, e-satış portalı Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
13 Taşınır ve taşınmaz satışı sırasında UYAP üzerinde ortaya çıkan sorunlar Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
14 UYAP üzerinden yapılan işlemlerde, iş emri numarası ve hukuki sorumluluk Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Baki Kuru, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku, İstanbul 2016.


DİĞER KAYNAKLAR

Hakan Pekcanıtez vd. İcra İflas Hukuku, İstanbul 2017.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama14342
Arazi Çalışması000
Proje14342
Ödev14342
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar133
Final Sınavı144
Toplam İş Yükü (saat):175


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3