DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Hekimin Hak ve Yükümlülükleri LW 552 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Lisans eğitimini tamamlamış olmak
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Hamide Bağçeci
Dersin Amacı: Bu ders, ilerleyen tıbbi olanaklar, gelişen tedavi yöntemleri ve ilaç seçenekleri ışığında;
1. Hekimin yükümlülükleri konusunda bilgi birikimi kazandırmayı,
2. Ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde hekimin yükümlülükleri hakkında bilgi vermeyi ve
3. Doktorun sır saklama yükümlülüğünün kapsamı ve sınırları ile hastanın mahremiyet hakkı arasındaki ilişkinin kavranmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: Ders kapsamında hekim ve hasta arasındaki ilişkinin hukuki niteliği, hekimin yükümlülükleri ve bu bağlamda bilgilendirilmiş rıza öğretisi, hekimin sır saklama yükümlülüğü ve sınırları, hastanın mahremiyet hakkı konuları ele alınacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- 1. Hekim ve hasta ilişkisinde hekimin rolünü belirlemek
  • 2- 2.Hekimin hak ve yükümlülükleri üzerine temel hukuki bilgilere sahip olmak ve konu ile bağlantılı pozitif hukuk ve uygulamalarla ilgili donanım kazanmak
  • 3- 3.Hekimin sır saklama yükümlülüğünün kapsamı ve sınırları konusunda bilgi birikimi edinmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri - Okuma ve Ders Anlatımı - Öğrenci Sunumları


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
2 Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Koşulları Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
3 Bilgilendirilmiş Rıza Öğretisi Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2
4 Hekimin Bilgilendirme Yükümlülüğü ve Ölçütleri Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2
5 Hekimin Muayene, Teşhis ve Tedavi Yükümlülüğü Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
6 Hekimin Reçete Yazma ve Tıbbi Teknik Kullanma Yükümlülüğü Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
7 Vize Sınavı Sınav hazırlığı yapılarak gelinmelidir. 1, 2, 3
8 Hekimin Yükümlülüğünün Sınırları ve Hastanın Tedaviyi Ret Hakkı Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
9 Hekim ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
10 Sır Kavramı ve Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2
11 Hastaya Ait Bilgilerin Gizli Tutulmasının Sınırları Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
12 Hastanın Mahremiyet Hakkı Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2
13 Hastanın Yükümlülükleri Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
14 Final Sınavı Sınav hazırlığı yapılarak gelinmelidir. 1, 2, 3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Hamide Tacir, Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı, 12 Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010.
Hakan Hakeri, Tıp Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.


DİĞER KAYNAKLAR

Kayıhan İçel, Tıp ve Ceza Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004
Nur Centel, Hukuk ve Etik Boyutuyla Ötanazi, 12 Levha Yayıncılık, İstanbul, 2012
Özlem Yenerer Çakmut, Tıbbi Müdaheleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi, Legal, 2003.
Barış Erman, Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu, Seçkin, 2003


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ödev 1 20
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Ödev12560
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14456
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11212
Final Sınavı117.517.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3