DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Bilişim Suçları ve Adli Bilişim LW 556 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Kamu Hukuku Yüksek Lisans
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: - -
Dersin Amacı: 1.Bilişim suçları ve bu suçların özellikleri konusunda bilgi sahibi olunması
2. Uygulamada sıklıkla karşılaşılan bilişim suçlarının unsurları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olunması
3. Bilişim suçları karşısında uygulanabilecek koruma tedbirlerinin özelliklerinin ve bu koruma tedbirlerinin karar ve uygulama mekanizmalarının öğrenilmesi
Dersin İçeriği: Bu ders kapsamında öncelikle bilişim suçlarına ilişkin genel bilgiler üzerinde durulacak, ardından uygulamada sıklıkla karşımıza çıkan bilişim suçları suç inceleme tekniğine uygun olarak ayrıntılı bir şekilde mahkeme kararlarının da değerlendirilmesi suretiyle incelenecek ve bilişim suçlarının aydınlatılması noktasında başvurulabilecek olan koruma tedbirleri ve bu tedbirlerin koşulları değerlendirilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- 1. Bilişim suçu kavramını ve bu suçların özelliklerini bilir.
  • 2- 2. Uygulamada sıklıkla karşılaşılan bilişim suçlarını, klasik suç inceleme yöntemine göre Yargıtay kararlarını da dikkate alarak değerlendirebilir.
  • 3- 3. Bilişim suçları karşısında hangi koruma tedbirlerinin uygulanabileceğini, bu koruma tedbirlerinin koşullarını ve koruma tedbirlerine karar verebilecek mercileri tespit eder.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma, Yargıtay kararlarının analizi ve konulara ilişkin sunumlar.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Ders içeriğinin tanıtımı ve giriş
2 Bilişim suçu kavramı ve bilişim suçlarının özellikleri
3 Haberleşmenin Gizliliğini İhlal
4 Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması
5 Özel Hayatın Gizliliğini İhlal
6 Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme ve Ele Geçirme, Verileri Yok Etmeme
7 Vize Dönemi
8 Bilişim Sistemine Girme
9 Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
10 Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
11 Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma
12 Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi
13 Teknik Araçlarla İzleme
14 Bilirkişi İncelemesi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

- Güncel Tehdit: Siber Suçlar, Editörler: Hüseyin Çakır / Mehmet Serkan Kılıç, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, 2014.
- Ramazan Doğan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Bilişim Suçları, Adalet Yayınevi, 2014.
- Ali Karagülmez, Bilişim Suçları ve Soruşturma - Kovuşturma Evreleri, Seçkin Yayıncılık, 5. Baskı, 2014.
- Kayıhan İçel / Yener Ünver, İnternet Hukuku Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi, Seçkin Yayıncılık, 2013.
- Hüseyin Akarslan, Bilişim Suçları, Seçkin Yayıncılık, 2012.


DİĞER KAYNAKLAR

- Dersin kapsamıyla ilgili diğer makale ve çalışmalar.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 30
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 4 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev16060
Sunum/Jüriye Hazırlık12323
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12020
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):175


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3