DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Yargılama Giderleri LW 600 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Programı
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Ertan Yardım
Dersin Amacı: 1. Yargılama giderleri kalemlerinin belirlenmesi,
2. Yargılama giderlerinden kimlerin sorumlu olduğunun anlaşılması,
3. Avukatlık ücreti ve adli yardım gibi feri konuların incelenmesi.

Dersin İçeriği: Ders kapsamında, öncelikle yargılama giderlerinden ne anlaşılması gerektiği teker teker belirlenmek suretiyle incelenecektir. Bu bağlamda, özellikle avukatlık ücreti üzerinde durulacak, mecburi ve ihtiyari avukatlık ücretleri ayrı ayrı ele alınacaktır. Gider avansına dahi olan masraflar ve yargı harçları incelenecektir.
Yargılama giderleri üzerinde ayrı ayrı durulduktan sonra, yargılama giderlerinden sorumluluk meselesi ele alınacaktır. Bu bağlamda, yargılama giderlerine ne zaman, kimin tarafından hangi taraf aleyhine hükmedileceği soruları cevaplanacaktır. Bu bapta, adli yardım prosedürü de ayrıca incelenecektir.
Dersin ikinci kısmı icra hukukuna ilişkindir. Bu bapta, ilamlı ve ilamsız icrada yargılama giderleri ayrı ayrı ele alınacak ve bazı özel prosedürlerde icra giderleri üzerinde durulacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Hangi masrafların yargılama gideri olduğunu tespit edebilir.
  • 2- Kim veya kimlerin aleyhine yargılama giderlerine hükmedileceğini bilir.
  • 3- Avukatlık ücret esaslarını ve adli yardım prosedürlerini kavrar.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Yargılama giderleri kavramı ve içeriği Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
2 Vekalet ücreti olarak avukatlık sözleşmesi Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
3 Yargılama gideri olan avukatlık ücreti Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
4 Baro pulu, vekalet harcı Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
5 Gider avansının içeriği ve yatırılmamasının sonuçları Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
6 Harçlar, başvurma, karar ve ilam harcı, celse harcı Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
7 Yargılama giderlerine hükmedilmesi Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
8 Yargılama giderlerinden sorumluluk Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
9 Adli yardım başvuru ve prosedür Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
10 Adli yardım sonucunda giderlerin tahsili Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
11 İlamsız takiplerde harçlar Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
12 İlamlı takiplerde harçlar Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
13 Taşınır ve taşınmaz ihalelerinde giderler Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
14 Aciz vesikası, icra hukukunda sorumluluk Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Baki Kuru, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku, İstanbul 2016.


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Uygulama14342
Proje14342
Ödev14456
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar122
Final Sınavı13.53.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7
OC1              
OC2              
OC3