DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Üretim ve Süreç Yönetimi MBAD 520 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: işletme
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Nur AYVAZ ÇAVDAROĞLU
Dersin Amacı: Operasyonlar hem üretim ve hizmet endüstrisinde verimlilik ve kârlılık oranlarına önemli ölçüde etki eden bir yönetim alanıdır. Operasyon yönetimi (OY) muhasebeden finansa, tedarik zinciri yönetiminden endüstri mühendisliği ve yönetim bilimi tekniklerine kadar pek çok konuyu kapsar. Bu sebeple, bir işletmede operasyonların rolünü iyi anlamak ve yönetimi konusunda gerekli bilgi ve donanıma sahip olmak o işletmenin yöneticileri için elzemdir.
Dersin İçeriği: kalite yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, envanter yönetimi, materyal gereksinim planlaması, just-in-time üretim sistemleri, lokasyon planlama, yerleşim planlama ve kapasite planlama.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- İşletme operasyonları bağlamında operasyon yönetiminin işlev ve önemini kavramak.
  • 2- Operasyon yönetiminin işletmenin diğer fonksiyonel alanları (ör: pazarlama, finans, tedarik zinciri yönetimi) ilişkisini anlamak.
  • 3- OY problemlerini çözmek üzere geliştirilen araç ve teknikleri öğrenip uygulamak.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Seminer, sınıf-içi egzersizler, grup ödevleri


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 OY'ye giriş
2 Kalite Yönetimi
3 Kalite Yönetimi
4 Kapasite Yönetimi
5 Kapasite Yönetimi
6 Lokasyon Planlama
7 Yerleşim Planlaması
8 ARA SINAV
9 Tedarik Zinciri Yönetimi
10 Envanter Yönetimi
11 Envanter Yönetimi
12 MRP ve ERP
13 JIT, Yalın Üretim, Toyota Üretim Sistemi
14 Genel Tekrar


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1. Operations Management. 10th Edition. J. Heizer & B. Render. 2011. ISBN 13: 978-0-13-511143-7
2. Introduction to Operations and Supply Chain Management: International Edition. C. Bozarth & R. B. Handfield. 2012 with ISBN-13: 9780273770084
3. Several Case studies (to be uploaded in Blackboard)


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama 5 15
Arazi Çalışması - -
Proje 1 20
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 25
Final Sınavı 1 40
Total: 8 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje14040
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar14242
Final Sınavı163.563.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1 2   1            
OC2 1           2    
OC3   2         2