DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sporda Tahkim ÖH 512 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Yüksek Lisans Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: - -
Dersin Amacı: 1. Uluslararası ticaret hukukunun temel kavramlarını öğrenmek
2. Yabancı hukuk terminolojisine aşinalık
3. Küreselleşme ve hukukun yeknesaklaştırılması mantığını kavramak
Dersin İçeriği: Uluslararası ticaret hukuku, uluslararası satım hukuku, yabancı yatırım, uluslararası uyuşmazlık çözümü, uluslararası ödemeler konularına küreselleşen dünya ticaret düzeninde yeknesaklaştırma ve birleştirme bakış açısıyla kapsamlı bir giriş ve temel oluşturmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme


  HAFTALIK PROGRAM

  HaftaKonularÖn Hazırlık
  1 Bilimsel çalışma yapma ve makale yazma , yargıtay kararı değerlendirme yöntemleri
  2 Bireysel İş hukukunda ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: üçlü iş ilişkileri
  3 Bireysel İş hukukunda ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: iş güvencesi ve iş sözleşmesinin feshi
  4 Bireysel İş hukukunda ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: çalışma koşulları ve koşulların işveren tarafından değiştirilmesi
  5 Bireysel İş hukukunda ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: sözleşmesnin sona ermesinin sonuçları ve kıdem tazminatı
  6 Anlatılan konulara ilişkin Yargıtay kararı inceleme sunumları
  7 Ara Sınav
  8 Anlatılan konulara ilişkin Yargıtay kararı inceleme sunumları
  9 Anlatılan konulara ilişkin Yargıtay kararı inceleme sunumları
  10 Öğrenciler tarafından belrlenen konu ların yargıtay kararları ve yabancı hukuk karşılaştırmalı olarak sunumunun yapılması
  11 Öğrenciler tarafından belrlenen konu ların yargıtay kararları ve yabancı hukuk karşılaştırmalı olarak sunumunun yapılması
  12 Öğrenciler tarafından belrlenen konu ların yargıtay kararları ve yabancı hukuk karşılaştırmalı olarak sunumunun yapılması
  13 Öğrenciler tarafından belrlenen konu ların yargıtay kararları ve yabancı hukuk karşılaştırmalı olarak sunumunun yapılması
  14 Derste yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmenin yapılması


  ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

  Van Houtte, The Law of International Trade (2002)


  DİĞER KAYNAKLAR  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
  Katılım - -
  Laboratuvar - -
  Uygulama - -
  Arazi Çalışması - -
  Proje - -
  Ödev - -
  Sunum/Jüri - -
  Derse Özgü Staj - -
  Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
  Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
  Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
  Final Sınavı 1 60
  Total: 2 100


  İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

  EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
  Ders Saati13339
  Laboratuvar000
  Uygulama000
  Arazi Çalışması000
  Proje000
  Ödev13339
  Sunum/Jüriye Hazırlık000
  Derse Özgü Staj000
  Diğer Uygulamalara Hazırlık000
  Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler326
  Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar122
  Final Sınavı122
  Toplam İş Yükü (saat):88


  PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

  # PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9