DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Haksız Rekabet ÖH 639 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Özel Hukuk/Kamu Hukuku Yüksek Lisans/Doktora Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: Esra Hamamcıoğlu & Argun KARAMANLIOĞLU
Dersi Veren(ler): Esra Hamamcıoğlu, ArgunKARAMANLIOĞLU
Dersin Amacı: 1. Ticaret Hukuku’nun önemli kavramlarından olan haksız rekabet konusunda yetkinliği artırmak
2. Eski ve Yeni Türk Ticaret Kanunları’nın konuyla ilgili farklarının değerlendirilmesi
Dersin İçeriği: Ticaret Hukuku’nun önemli kavramlarından olan haksız rekabet kavramının teori ve pratik dikkate alınarak derinlemesine incelenmesidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Haksız rekabet kavramını derinlemesine kavrama
  • 2- Haksız rekabet ile rekabet hukuku arasındaki farkları derinlemesine kavrama
  • 3- Uygulamada haksız rekabet hükümlerini derinlemesine kavrama
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, ödev, sunum, tartışma.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 TTK’da Haksız Rekabet Kavramına Giriş Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1
2 Haksız Rekabet Hukuku ile Rekabet Hukukunun Farkları Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2
3 Eski ve Yeni TTK’larda Haksız Rekabet Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,3
4 Haksız Rekabetin Oluşması Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
5 Haksız Rekabette Zarar Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,3
6 Haksız Rekabette Tespit Davası Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,3
7 Haksız Rekabette Men Davası Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,3
8 Haksız Rekabette Sonucun Ortadan Kaldırılması Davası Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,3
9 Haksız Rekabette Tazminat Davası Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,3
10 Haksız Rekabette Davacılar Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,3
11 Haksız Rekabette Davalılar Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,3
12 Hükmün Üçüncü Kişi Hakkında İcra Olunması Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,3
13 Haksız Rekabette Zamanaşımı Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,3
14 Konuların Genel Olarak Değerlendirilmesi Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALARDİĞER KAYNAKLAR

Ödevler


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Proje 1 60
Final Sınavı 1 40
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Ödev12560
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14570
Final Sınavı115.515.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3