DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Avrupa Kültür Politikları ve Türkiye Tiyatrosu FD 527 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Film ve Drama
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Çetin Kemal SARIKARTAL
Dersin Amacı: Öncelikle "Kültür" sözcüğünün açılımları üzerine odaklanıldı. Alanlarının önde gelen teorisyen ve eleştirmenlerinin kültüre dair söylemleri üzerinde duruldu, tartışıldı. Kültür odaklı okumalar geniş bir zaman dilimi gerektirir kuşkusuz. Biz, bir sömestr içinde yaptığımız sıkıştırılmış okumalar, tartışma ve sunumlarla Yüksek Lisans öğrencilerini bu konuda aydınlatmayı amaçladık. Bu bağlamda, günümüzde Avrupa kültür politikalarını, Türkiye'deki kültürel yaklaşımları ve tiyatroya yansımalarını inceledik.
Dersin İçeriği: Yukarıda da belirtildiği gibi; kültür odaklı bir derstir. "Kültür" sözcüğünün latine kökeninden başlayarak Sir Francis Bacon'un "Bahçeler Üstüne" veya William Shakespeare'in "Fırtına"sına kadar uzanan bir çeşitlilik içerir. Tanzimat dönemine bakış;  tiyatro yazını, tiyatro mekanları ve Cumhuriyet Türkiye'sinde kültürel hamleler...
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Kültür sözcüğünün çeşitli açılımları üstüne  karşılaştırmalı değerlendirmeler yapabilmek. 
  • 2- Kültür alanında gerçekleştirilen çalışmalar ve bu alanda yapılan atılımlar üzerine düşünebilmek, bugüne yansımalarını izlemek.
  • 3- Avrupa Kültür politikaları üstüne yapılan yayınlardan giderek  Türkiyedeki kültürel yaklaşımlar üzerine konuşmak, eleştiri geliştirmek. 
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, Tartışma, Sunum


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 R. Williams kitabından     "Bir Kültür Sosyolojisine Doğru" 
2 R. Williams kitabından  "Kurumlar" ve "Oluşumlar"
3 Terry Eagleton kitabından       "Kültür Yorumları
4 Terry Eagleton kitabından " Kültür Savaşları"
5 Bozkurt Güvenç kitabından "Bilim, Din  ve Sanat olarak"
6 Herbert J Gans kitabından   " Kitle Kültürünün Eleştirisi"
7 Hıfzı Topuz kitabından     "Avrupa'da Kültür Politikaları"
8 Hıfzı Topuz kitabından     "Türkiye'de Kültür Politikaları"
9 Topuz kitabından hareketle      Tanzimat Dönemi kültür ve sanat üzerinden incelenmesi
10 Türk Ocakları, Halk Evleri
11 Köy enstitüleri, Çeviri Seferberliği
12 Sevda Şener kitabından          Ödenekli Tiyatrolar, Özel Tiyatrolar
13 İKSV  kitabından                     2000'li Yıllarda Dünyada ve Türkiyede Kültürel Yaklaşımlar                                                    Atatürk Devrimlerinin Kültüre Katkıları
14 Değerlendirme


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Raymond Williams            Kültür kitabı 
Terry Eagleton                 Kültür Yorumları kitabı
Bozkurt Güvenç                Kültürün abc'si
Herbert J. Gans                Popüler Kültür ve Yüksek Kültür 
Hıfzı Topuz                      Dünyada ve Türkiyede Kültür Politikaları
İKSV Kültür Girişimi          Türkiye'de Kültür Politikaları 
Sevda Şener                   Cumhuriyetin 75. Yılında Türk Tiyatrosu  
 


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık227.555
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık14342
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar133
Final Sınavı13.53.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1 3   3 1     3 3  
OC2 3   3 1     3 3  
OC3 3   3 1     3 3