DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Avrupa Kültür Politikları ve Türkiye Tiyatrosu FD 527 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Film ve Drama
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Çetin Kemal SARIKARTAL
Dersin Amacı: Öncelikle "Kültür" sözcüğünün açılımları üzerine odaklanıldı. Alanlarının önde gelen teorisyen ve eleştirmenlerinin kültüre dair söylemleri üzerinde duruldu, tartışıldı. Kültür odaklı okumalar geniş bir zaman dilimi gerektirir kuşkusuz. Biz, bir sömestr içinde yaptığımız sıkıştırılmış okumalar, tartışma ve sunumlarla Yüksek Lisans öğrencilerini bu konuda aydınlatmayı amaçladık. Bu bağlamda, günümüzde Avrupa kültür politikalarını, Türkiye'deki kültürel yaklaşımları ve tiyatroya yansımalarını inceledik.
Dersin İçeriği: Yukarıda da belirtildiği gibi; kültür odaklı bir derstir. "Kültür" sözcüğünün latine kökeninden başlayarak Sir Francis Bacon'un "Bahçeler Üstüne" veya William Shakespeare'in "Fırtına"sına kadar uzanan bir çeşitlilik içerir. Tanzimat dönemine bakış;  tiyatro yazını, tiyatro mekanları ve Cumhuriyet Türkiye'sinde kültürel hamleler...
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, Tartışma, Sunum


  HAFTALIK PROGRAM

  HaftaKonularÖn Hazırlık


  ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

  Raymond Williams            Kültür kitabı 
  Terry Eagleton                 Kültür Yorumları kitabı
  Bozkurt Güvenç                Kültürün abc'si
  Herbert J. Gans                Popüler Kültür ve Yüksek Kültür 
  Hıfzı Topuz                      Dünyada ve Türkiyede Kültür Politikaları
  İKSV Kültür Girişimi          Türkiye'de Kültür Politikaları 
  Sevda Şener                   Cumhuriyetin 75. Yılında Türk Tiyatrosu  
   


  DİĞER KAYNAKLAR  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
  Katılım - -
  Laboratuvar - -
  Uygulama - -
  Arazi Çalışması - -
  Proje - -
  Ödev - -
  Sunum/Jüri - -
  Derse Özgü Staj - -
  Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
  Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
  Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
  Final Sınavı - -
  Total: 0 0


  İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

  EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
  Toplam İş Yükü (saat):0


  PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

  #