DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Dernekler Hukuku Bağlamında Spor Kulüplerinin Hukuki Yapısı LW 515 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: - -
Dersin Amacı: 1- Öğrencilerin spor kulüpleri ve üyelerinin sahip oldukları yasal hakları bilen hukukçular hale gelmesini sağlamak
2- Kendini spor hukuku ile dernekler hukuku alanlarında geliştirmek isteyen öğrencilere destek olmak.
3- Değişik hukuki perspektiflerden Spor Kulüplerinin hukuki durumunu öğretmek.
4- Spor Kulüplerinin haklarının hukuki zeminde korunmasını ve uygulamasını öğretmek
5- Spor Kulüplerinin mevzuat ve sözleşmelerden doğan hak ver borçları öğretmek
Dersin İçeriği: Spor Kulüplerinde Genel Kurul, Spor Kulübü Derneklerinin Hak Ehliyetinin ve Fiil Ehliyetinin Değerlendirilmesi, Kamu Yararına Çalışan Spor Kulübü Statüsünün Kazanılması, Kaybı ve Bu
Tür Kulüplere Tanınan Ayrıcalıklar, Spor Kulüplerinde Üyelik ve Üyeliğe Bağlı Hak ve Yükümlülükler gibi konularda doktrinsel tartışmalar, karar incelemeleri ve ödev sunulması
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- 1 Spor Kulüplerinin yasal haklarını öğrenme
  • 2- 2 Spor Kulüpleri ve Kulüp Üyelerinin haklarının hukuki zeminde nasıl korunabileceğini öğrenme
  • 3- 3 Spor Kulüplerinde Üyelik ve Üyeliğe Bağlı Hak ve Yükümlülüklerhakkında bilgi sahibi olma
  • 4- 4 Spor Kulüplerinin yapısını hukuki açıdan anlama.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, karar incelemesi, tartışma.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 1-) Spor Kulübü Derneklerinin Kuruluşuna İlişkin Esaslar
2 2-) Spor Kulüplerinin Türleri Açısından Değerlendirilmesi
3 3-) Spor Kulübü Derneklerinin Hak Ehliyetinin ve Fiil Ehliyetinin Değerlendirilmesi
4 4-) Spor Kulüplerinde Üyelik ve Üyeliğe Bağlı Hak ve Yükümlülükler
5 5-) Spor Kulüplerinde Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma
6 6-) Kamu Yararına Çalışan Spor Kulübü Statüsünün Kazanılması, Kaybı ve Bu Tür Kulüplere Tanınan Ayrıcalıklar
7 7-) Spor Kulüplerinin Ticari İşletme İşletmesi
8 8-) Spor Kulüplerinin Vergilendirilmesi
9 9-) Spor Kulüplerinde Genel Kurul
10 10-) Spor Kulüplerinde Yönetim Kurulu
11 11-) Spor Kulüplerinde Denetleme Kurulu
12 12-) Spor Kulüplerinin Mukayeseli Hukuk Açısından Değerlendirilmesi
13 13-) Spor Kulübü Derneklerine İlişkin Mevzuatın Değerlendirilmesi
14 14-) Genel Tekrar


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Ertaş, Şeref/Petek, Hasan, Spor Hukuku, Ankara 2011.


DİĞER KAYNAKLAR

Atasoy, Kamil, Spor Sponsorluğu Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, İstanbul 2016.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14570
Laboratuvar000
Uygulama110.510.5
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev13535
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13452
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar188
Final Sınavı11212
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1 2 3     2        
OC2         2     2  
OC3   2     2     3  
OC4   2     2