DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sporcunun Kişisel Statüsü LW 525 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Emir GÜNEY
Dersin Amacı: 1) Sporcuların hukuki statüsünü öğretmek
2) Sporcuların çeşitli ilişkilerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini öğretmek
3) Sporcunun özel hukuk, kamu hukuku ve spor hukuku bünyesindeki yerini tartışmak
Dersin İçeriği: Bu dersin içeriğini, sporcunun çeşitli hukuk sistemleri kapsamında ele alınış biçimleri, sporcuların hak ve yükümlülükleri oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, karar incelemesi, tartışma.


  HAFTALIK PROGRAM

  HaftaKonularÖn Hazırlık


  ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

  Behiç Güney Fidanoğlu: “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Sporda Dünya Anti-Doping Programı”, Ankara Barosu Dergisi, 2011/3, sh. 273-285
  Erkan Küçükgüngör, “Türk Hukukunda Sporcuların Hukuki Durumu”, Prof. Dr. İhsan TARAKÇIOĞLU'na Armağan,
  Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2013
  İbrahim Emre Bayamlıoğlu, Eser Sahibi Hakları ve Rekabet Politikası Ekseninde Spor Yayınları, 2013
  Nuray Ekşi, Spor Tahkim Hukuku, 2015
  Oğuz Sadık Aydos - "Sporcu Sözleşmesinin Feshi", AÜHFD, 62 (3) 2013, sh. 643-689
  Rifat Erten, Milletlerarası Özel Hukukta Spor, 2007
  Şeref Ertaş / Hasan Petek, Spor Hukuku, 2011


  DİĞER KAYNAKLAR  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
  Katılım - -
  Laboratuvar - -
  Uygulama - -
  Arazi Çalışması - -
  Proje - -
  Ödev - -
  Sunum/Jüri - -
  Derse Özgü Staj - -
  Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
  Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
  Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
  Final Sınavı - -
  Total: 0 0


  İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

  EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
  Toplam İş Yükü (saat):0


  PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

  # PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9