DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Futbol Dışındaki Uyuşmazlıkların Çözümü LW 518 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Emir GÜNEY
Dersin Amacı: 1) Spor uyuşmazlıklarının türleri hakkında bilgi vermek
2) Spor uyuşmazlıklarının devlet yargısı, federasyonlar ve Tahkim Kurulları bünyesinde çözümü hakkında bilgi vermek
3) Spor uyuşmazlıklarının çözümünde Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi uyarıcna adil yargılanma hakkının farklı görünümlerini tartışmak
Dersin İçeriği: Bu dersin içeriğini, futbol dışındaki spor dallarından doğan ve bu spor dallarının tabi bulunduğu federasyonlarla ilgili uyuşmazlıkların çözüm yolları, çözüm mercileri ve bu mercilerin kararlarına karşı başvurulabilecek yollar oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, karar incelemesi, tartışma.


  HAFTALIK PROGRAM

  HaftaKonularÖn Hazırlık
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14


  ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

  Behiç Güney Fidanoğlu: “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Sporda Dünya Anti-Doping Programı”, Ankara Barosu Dergisi, 2011/3, sh. 273-285
  Erkan Küçükgüngör, “Türk Hukukunda Sporcuların Hukuki Durumu”, Prof. Dr. İhsan TARAKÇIOĞLU'na Armağan,
  Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2013
  Klaus VİEWEG, “Spor Hukukunun Büyüsü”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 1, S. 1, 2010, sh. 1-38
  Mustafa Artuç - "Spor Tahkim Kurulları”, TAAD, Yıl.5, Sayı.19 (Ekim 2014), sh. 867-901
  Mustafa Avcı, “Spor Federasyonlarının Hukuki Nİteliği, İdari Teşkilat İçindeki Konumu ve Bağımsızlığı Sorunu”, İÜHFM C. LXX, S. 2, s. 3-20, 2012
  Nuray Ekşi, Spor Tahkim Hukuku, 2015
  Oğuz Sadık Aydos - "Sporcu Sözleşmesinin Feshi", AÜHFD, 62 (3) 2013, sh. 643-689
  Rifat Erten, Milletlerarası Özel Hukukta Spor, 2007
  Rifat Erten, “Türk Sporunun Yapısal Düzeni”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1-2 (Haziran-Aralık 2006), sh. 117-136
  Şeref Ertaş / Hasan Petek, Spor Hukuku, 2011


  DİĞER KAYNAKLAR  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
  Katılım - -
  Laboratuvar - -
  Uygulama - -
  Arazi Çalışması - -
  Proje - -
  Ödev - -
  Sunum/Jüri - -
  Derse Özgü Staj - -
  Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
  Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
  Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
  Final Sınavı - -
  Total: 0 0


  İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

  EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
  Ders Saati000
  Laboratuvar000
  Uygulama000
  Arazi Çalışması000
  Proje000
  Ödev000
  Sunum/Jüriye Hazırlık000
  Derse Özgü Staj000
  Diğer Uygulamalara Hazırlık000
  Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
  Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
  Final Sınavı000
  Toplam İş Yükü (saat):0


  PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

  # PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9