DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Spor Yargısında İnsan Hakları LW 524 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Emir GÜNEY
Dersin Amacı: 1) Spor hukukunun özgün yapı ve işleyişi içerisinde sporcuların kişisel haklarının nasıl korunması gerektiğini öğretmek
2) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının sporcular ve spor organları bağlamında yorumlamak
3) Uluslararası anlaşmaların spor hukuku yapısındaki etkilerini tartışmak
Dersin İçeriği: Sporun doğası gereği hızlı bir işleyişe ihtiyacı vardır. Ancak bu hız kişisel hakların korunması anlamında olumsuz bir etki yaratmaktadır. Bu derste kulüpler, federasyonlar, uluslararası federasyonlar ve diğer uluslararası birimlerin sporcuların kişisel hak ve özgürlüklerini hangi boyutta sınırladıkları ve de ihlal ettikleri incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Sporcuların kişisel hak ve özgürlüklerini kavramak
  • 2- Spor hukukunun işleyişinin genel hukuk yapısındaki sınırlarını kavramak
  • 3- Ulusal ve uluslararası boyutta spor hukukunun yapı ve işleyişini kavramak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, karar incelemesi, tartışma.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Bir insan hakkı olarak spor
2 Spor ve çalışma hakkı ilişkisi
3 Dopingin doğurduğu insan hakları sorunları (İnsan hakkı ihlali olarak doping, objektif sorumluluk esası ve masumiyet karinesi çelişkisi, özel hayata saygı hakkı meseleleri, seyahat özgürlüğü meseleleri)
4 Ulusal ve uluslararası spor federasyonlarının hukuki niteliği
5 İnsan hakları kurallarının spor federasyonlarının tasarruflarına uygulanabilirliği ve yatay uygulama meselesi
6 Sporda şiddet ve şiddetin önlenmesi için alınan tedbirlerin insan haklarına uygunluğu
7 Sporda ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı ile transgenderlerin spor hakkı
8 Siyasi ve ideolojik ifade yasağı
9 İnsan hakları hukuku açısından ulusal uyuşmazlık çözüm mekanizmaları ve usulleri
10 İnsan hakları hukuku açısından uluslararası uyuşmazlık çözüm mekanizmaları ve usulleri ile CAS
11 AİHM’in taraftarlara ilişkin kararları ve taraftar hakları
12 Kişisel veriler açısından e-bilet
13 AİHM’in sporculara ilişkin kararları
14 Federasyonların disiplin kurullarında adil yargılanma hakkı


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1-) Janwillem Soek, The Strict Liability Principle and The Human Rights of Athletes in Doping Cases
2-) Glenn Wong, Essentials of Sports Law
3-) Simon Gardiner vd., Sports Law
4-) Recep Gülşen, Spor Hukuku
5-) Şeref Ertaş-Hasan Petek, Spor Hukuku


DİĞER KAYNAKLAR

Mahkeme kararları:
• CAS Award of 8 December 2014, Dirk de Ridder v. ISAF, 2014/A/3630


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 50
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık188
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14798
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12020
Final Sınavı12020
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1 3 2 1 2 2 1 1 1 2
OC2 3 3 2 2 3 1 1 2 2
OC3 3 2 2 2 2 1 1 2 3