DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Medeni Usul Hukukunda İstinaf Kanun Yolu LW 526 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Ertan Yardım
Dersi Veren(ler): ErtanYardım
Dersin Amacı: 1. Kanun yolları sistemlerinin ve özelliklerinin incelenmesi,
2. İstinaf yargılamasının tüm aşamaları ile anlaşılması,
3. İstinaf sonrası temyiz kanun yolunun incelenmesi.
Dersin İçeriği: Ders kapsamında, öncelikle kanun yolları kavramı ve sistemleri üzerinde durulacaktır. Türk hukukunda uygulanan farklı kanun yolları sistemleri ve ne zaman hangi kanun yolu sistemine tabi olunduğu incelenecektir.
Dersin odağında istinaf kanun yolu yer almakta olup ders boyunca istinaf kanun yoluna başvuru şartları, istinaf incelemesi ve istinaf incelemesi sonunda verilebilecek kararlar ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
İstinaf yanında, istinaf sonrası temyiz aşamasında da konuyla yakından ilgili olması ve bir bütün teşkil etmesi itibariyle ele alınarak incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Türk Hukukundaki kanun yolları sistemleri kavranır.
  • 2- İstinaf kanun yollarına başvuru şartları, inceleme ve verilecek kararlar bilinir.
  • 3- İstinaf sonrası temyiz aşaması bilinir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Kanun Yolları Kavramı ve Kanun Yollarının Temel Özellikleri Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
2 Kanun Yolları Sistemlerinin Karşılaştırılması Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
3 İstinafa Başvurusunda Süre ve Feragat Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
4 İstinaf Başvurusunda Hukuki Yarar Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
5 Aleyhe Karar Verme Yasağı Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
6 İstinafta Taleple Bağlılık İlkesi Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
7 Yeni Vakıa ve Yeni Delil Yasağı Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
8 İstinafta Duruşma Yapılması Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
9 İstinafta Gönderme Kararı Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
10 İstinaf İncelemesi Sonrasında Verilebilecek Kararlar Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
11 Temyizi Kabil İstinaf Mahkemesi Kararları Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
12 Temyiz Yoluna Başvuru Şartları Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
13 Temyiz İncelemesinin Esasları Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
14 Bozma Kararı Üzerine İstinaf İncelemesi Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Baki Kuru, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku, İstanbul 2016.


DİĞER KAYNAKLAR

Hakan Pekcanıtez vd. Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, İstanbul 2017.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Uygulama14342
Proje14342
Ödev14456
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12.52.5
Final Sınavı133
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7
OC1              
OC2              
OC3