DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Avrupa İnsan Hakları Hukuku'na Giriş LW 562 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Lisans eğitimini tamamlamış olmak
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Olgun AKBULUT
Dersin Amacı: 1. Uluslararası insan hakları koruma sistemlerini öğretmek
2. İnsan haklarının daha da geliştirilmesi ve korunması için eleştirel düşünceye sahip olmak
3.Öğrencilere uluslararası insan hakları hukukunun iç hukukta uygulanmasını öğreterek iş imkanlarını artırmak
Dersin İçeriği: İnsan haklarının anlamı ve tarihsel gelişimi, İnsan hakları kuramı, Uluslararası insan hakları denetim sistemleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yöntemi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, ayrımcılık yasağı, eşitlik hakkı, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, dinsel özgürlükler, seçme ve seçilme hakkı, eğitim hakkı, azınlık hakları, AB’de İnsan Hakları
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- 1. Uluslararası İnsan Hakları Hukukunu düzenleyen normlar ve içtihatlar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak,
  • 2- 2. İnsan Hakları normlarını iç hukukta uygulayabiliyor olmak,
  • 3- 3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru hazırlayabiliyor olmak,
  • 4- 4. Avrupa İnsan hakları Mahkemesi’nin belli hukuki sorunlar hakkındaki kararlarını eleştirel gözle değerlendirebilmek,
  • 5- 5. İnsan haklarının olağanüstü hallerde uygulanmasını eleştirel gözle değerlendirebilmek,
  • 6- 6. Hukuka insan hakları duyarlılığına sahip bir hukukçu olarak yaklaşabilmek,
  • 7- 7. İnsan hakları hukuku üzerine yazılı, elektronik ve veb tabanlı kaynaklara ulaşabilme yeteneği kazanmak.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı ve tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş Dersi - 1, 6, 7
2 Uluslararası İnsan Hakları Rejimi - Daniel Moeckli and Others, “The Treaty Based Bodies”, in International Human Rights Law, p. 404-418. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx 1, 2, 3, 4
3 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Nedir? - European Court of Human Rights – Questions and Answers, Council of Europe Publications - The ECHR in 50 Questions, Council of Europe Publications 1, 2, 3, 4
4 Ulusal Hukuk Çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Yeri - D.J. Harris and others, “The Convention in National Law”, in Law of the European Convention on Human Rights, s. 23-28. - Olgun Akbulut, “Interaction Between International Human Rights Law and Turkish Domestic Law”, Humanities and Social Sciences Review, Vol. 2, No. 3, 2013, pp. 97-104. - Sibel İnceoğlu, “Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi İlişkisi”, s. 7-21. 1, 2, 4, 6
5 Sözleşme’nin Temel İlkeleri - D.J. Harris and others, “The Interpretation of the Convention”, in Law of the European Convention on Human Rights, s. 5-18. - Sibel İnceoğlu, “Hak ve Özgürlükleri Sınırlama ve Güvence Rejimi”, s. 23-52. 1, 4, 6
6 Özel Yaşama Saygı Hakkı - Jacobs & White,“Protection of Private and Family Life”, in The European Convention on Human Rights, s. 241-254. - Gülay Arslan Öncü, “Özel Yaşama ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı”, Sibel İnceoğlu, s. 301-332. - The Case of Ünal Tekeli v. Turkey, Application No: 29865/96, 16.11.2004. 1, 2, 3, 4
7 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı - Jacobs & White,“Freedom of Assembly and Association”, s. 335-344. - Olgun Akbulut, “Toplantı ve Gösteri Özgürlükleri”, Sibel İnceoğlu, s. 383-396. - Nils Muiznieks, “Report on Turkey”, Council of Europe- Commissioner for Human Rights, 26.11.2013. 1, 2, 3, 4
8 Sunumlar Sunum hazırlığı yapılarak gelinmelidir. 1, 2, 4, 6
9 Sunumlar Sunum hazırlığı yapılarak gelinmelidir. 1, 2, 4, 6
10 Sendikal Haklar - ECHR, Demir and Baykara v. Turkey, Application No: 34503/97, (Grand Chamber) 12.11.2008. - Olgun Akbulut, “Sendikal Haklar”, Sibel İnceoğlu, s. 415-423. 1, 2, 3, 4
11 Siyasal Parti Özgürlükleri - Olgun Akbulut, “Criteria Developed by the European Court of Human Rights on the Dissolution of Political Parties”, Fordham Int. L.J., Vol. 34, No. 46, New York, December 2010, p. 46-77. - Olgun Akbulut, “Siyasi Parti Özgürlükleri”, Sibel İnceoğlu, s. 404-415. 1, 2, 3, 4
12 Seçme ve Seçilme Hakkı - Söyler v. Turkey, Application No: 29411/07, 17.09.2013. Paksas v. Lithuania, Application No: 34932/04, 06.01.2011. Olgun Akbulut, “Serbest Seçim Hakkı”, Sibel İnceoğlu, s. 543-557. 1, 2, 3, 4
13 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Sınır Aşan Yargı Yetkisi Extra-territorial jurisdiction of ECHR States Parties, ECHR Fact sheet, December 2013. 1, 2, 3, 4
14 İnsan Hakları Eğitimi ve Aktivizmi - 1, 2, 4, 6


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

- D.J. Harris and others, Law of the European Convention on Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2009.
- Jacobs & White, The European Convention on Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2006.
- Sibel İnceoğlu, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Beta yay., İstanbul 2013.


DİĞER KAYNAKLAR

1. Manfred Nowak, Introduction to the International Human Rights Regime, Brill Academic Publishers, Leiden, 2003.
2. Henry J. Steiner/ Philip Alston/ Ryan Goodman, International Human Rights in Context, Oxford Universtiy Pres, 2007.
3. Pieter van Dijk ... [et al.], Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Intersentia, 2006.
4. R.A. Lawson/ H.G. Schermers, Leading Cases of the European Court of Human Rights, Ars Aequi Libri, 1997.
5. Jakob Th. Möller, Alfred de Zayas, United Nations Human Rights Committee Case Law (1977-2008), N.P. Engel Publisher, 2009.
6. Zehra F. Kabasakal Arat (Ed.), Human Rights in Turkey, University of Pennsylvania Press, 2007.
7. For the Case Law of the ECHR: www.echr.coe.int


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 10
Sunum/Jüri 2 40
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 3 10
Final Sınavı 4 40
Total: 10 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Sunum/Jüriye Hazırlık23570
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14228
Final Sınavı15050
Toplam İş Yükü (saat):190


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3                  
OC4                  
OC5                  
OC6                  
OC7