DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
AİHM Kararlarında Mülkiyet Hakkı ve Kamulaştırma LW 565 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Nilay ARAT
Dersin Amacı: Başta kamulaştırma olmak üzere mülkiyet hakkının sınırlandırılmasına sebep olan bütün hukuki araçlar bağlamında insan hakları hukukuna yönelik derin bir bilgi ve yaklaşımın öğrenciye aktarılması
Dersin İçeriği: Ulusalüstü ve ulusal hukuki belgelerde mülkiyet hakkı, idare tarafından mülkiyet hakkına yapılan müdahaleler ve bu müdahalelerin yargısal denetimi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin uygulamaların hukuka uygunluğunu tespit edebilme
  • 2- Mülkiyet hakkına ilişki sınırlandırmalarda AİHM yaklaşımını somut olaya uygulayabilme
  • 3- Mülkiyet hakkının sınırlandırılmasına ilişkin mevzuat ve içtihatın gelişimi hakkında fikir yürütebilme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı ve konuların sınıfta tartışılması.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş Dersi 1,2,3
2 Ulusalüstü ve Ulusal Belgeler Işığında Mülkiyet Hakkı 1,2,3
3 Ulusalüstü ve Ulusal Belgeler Işığında Mülkiyet Hakkı 1,2,3
4 Yargı Kararları Işığında Mülkiyet Hakkının Hukuka Uygun Sınırlanması 1,2,3
5 Yargı Kararları Işığında Mülkiyet Hakkının Hukuka Uygun Sınırlanması 1,2,3
6 Karşılaştırmalı Hukukta Kamulaştırma İşlemi 1,2,3
7 Karşılaştırmalı Hukukta Kamulaştırma İşlemi 1,2,3
8 Vizeler
9 Anayasa Mahkemesi ve Danıştayın Mülkiyet Hakkı ve Kamulaştırma İşlemine Yaklaşımı 1,2,3
10 Anayasa Mahkemesi ve Danıştayın Mülkiyet Hakkı ve Kamulaştırma İşlemine Yaklaşımı 1,2,3
11 Örnek Olay İncelemeleri 1,2,3
12 Örnek Olay İncelemeleri 1,2,3
13 Ödev Sunumları 1,2,3
14 Ödev Sunumları 1,2,3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Burak GEMALMAZ, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı, Beta Basım, 2009.

Kemal ŞAHİN, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukukunda, Doğal Afetlerde Yaşa Hakkı ve Mülkiyet Hakkı Bağlamında Devletin Sorumluluğu: Budayeva Kararı”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.19, S.3, s.53-146.


DİĞER KAYNAKLAR

Kürşat AKÇA, “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Mülkiyet Hakkı”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı, C.1, 2015, s. 543-596.

Aida GRGIC, Zvonimir MATAGA, Matija LONGAR, Ana VILFAN, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Mülkiyet Hakkı, Avrupa Konseyi Yayınları İnsan Hakları El Kitapları No 10, 2007 Strasbourg.

Suat ŞİMŞEK, “Mülkiyet Hakkının Kapsamı, Sınırlandırma Nedenleri ve Şartları Açısından 1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: Karşılaştırmalı Bir Analiz-I”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2010/91, s. 181-228.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ödev 1 50
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) 1 50
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ödev18080
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler32.57.5
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar15050
Final Sınavı15050
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7
OC1 3 3 2 3 3 2 2
OC2 3 3 2 3 3 2 2
OC3 3 3 2 3 3 2 2