DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
AİHM Kararlarının İdari Yargı Hukukuna Etkisi LW 564 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Nilay ARAT
Dersin Amacı: Türk idari yargı yerleri ile AİHM arasındaki dikey diyaloğun şeklinin ve AİHM kararlarının Türk idari yargılama hukukuna etkisinin öğrenciye aktarılması.
Dersin İçeriği: Mahkeme önünde yargılama sürecinde insan hakları ve usuli haklar ve bu haklar üzerine AİHM içtihatı.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin uygulamaların hukuka uygunluğunu tespit edebilme
  • 2- Adil yargılanma hakkına ilişkin somut sorunları çözebilme
  • 3- Adil yargılanma hakkına ilişkin mevzuat ve içtihatın gelişimi hakkında fikir yürütebilme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı ve konuların sınıfta tartışılması.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş Dersi 1,2,3
2 Ulusalüstü ve Ulusal Belgeler Işığında Adil Yargılanma Hakkı 1,2,3
3 Ulusalüstü ve Ulusal Belgeler Işığında Adil Yargılanma Hakkı 1,2,3
4 Yargı Kararları Işığında Adil Yargılanma Hakkının Hukuka Uygun Sınırlanması 1,2,3
5 Yargı Kararları Işığında Adil Yargılanma Hakkının Hukuka Uygun Sınırlanması 1,2,3
6 Anayasa ve Danıştay Kararlarında Adli Yargılanma Hakkı 1,2,3
7 Anayasa ve Danıştay Kararlarında Adli Yargılanma Hakkı 1,2,3
8 Vizeler
9 Anayasa ve Danıştay Kararlarında Adli Yargılanma Hakkı 1,2,3
10 Örnek Olay İncelemeleri 1,2,3
11 Örnek Olay İncelemeleri 1,2,3
12 Ödev Sunumları 1,2,3
13 Ödev Sunumları 1,2,3
14 Ödev Sunumları 1,2,3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

AİHM ve Türk yargı yerlerinin güncel yargı kararları.


DİĞER KAYNAKLAR

Yok.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ödev18080
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler32.57.5
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar15050
Final Sınavı15050
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3