DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sürdürülebilir Enerji Politikaları ve Yöntemleri ESD 530 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: - -
Dersin Amacı:
Dersin İçeriği:
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji sebepleri ve sonuçları konularında bilgi sahibi olma.
  • 2- Sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliği arasındaki bağın kurulması
  • 3- Ulusal ve uluslararası politika ve müzarekelerin arasındaki ilginin anlaşılması
  • 4- Ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilir enerji çözümlerinin hayat geçirilebilmesi için gerekli olan teknoloji transferinin finanasal mekanizmaları konusunda bilgi edinilmesi.
  • 5- Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun temel indikatörlerin belirlenmesi aralarındaki ilginin kurulması
  • 6- Sürdürülebilir enerji çözümleri için gerekli olan ulusal yatırımların değerlendirilmesi konusunda analitik kapasitenin geliştirilmesi.
  • 7- Çok disiplinli takım çalışmalarına etkin katımın sağlanması ile sürdürülebilir enerji/iklim değişikliği konularında İngilizce olarak sözlü ve yazılı iletişimdebulunabilme yeteneklerinin geliştirilmesi
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Introduction to sustainable development and sustainable energy. Ders notlarının ve diğer okuma ödevlerinin gözden geçirilmesi
2 Energy Global Landscape: the Driver for sustainable solutions. Ders notlarının ve diğer okuma ödevlerinin gözden geçirilmesi
3 Definitions, causes and consequences of climate change. Ders notlarının ve diğer okuma ödevlerinin gözden geçirilmesi
4 Linkages between climate change and sustainable energy. Ders notlarının ve diğer okuma ödevlerinin gözden geçirilmesi
5 International agenda on Climate Change - Sustainable Energy and its processes. Ders notlarının ve diğer okuma ödevlerinin gözden geçirilmesi
6 Energy Eastern Europe and CIS: key challenges and opportunities Ders notlarının ve diğer okuma ödevlerinin gözden geçirilmesi
7 Who are the key stakeholders of sustainable energy/climate change and what are their role? Ders notlarının ve diğer okuma ödevlerinin gözden geçirilmesi
8 Turkey’s energy efficiency and renewable energy policies and their implications to private sector investments. Ders notlarının ve diğer okuma ödevlerinin gözden geçirilmesi
9 Midterm and Term Project Assignments Ders notlarının ve diğer okuma ödevlerinin gözden geçirilmesi
10 Sustainable Energy implementation: current situation and future prospects. Ders notlarının ve diğer okuma ödevlerinin gözden geçirilmesi
11 Private Sectors, Banks roles and challenges in SE implementation. Ders notlarının ve diğer okuma ödevlerinin gözden geçirilmesi
12 Sustainable Energy solutions implementation in the rural areas. Ders notlarının ve diğer okuma ödevlerinin gözden geçirilmesi
13 Green Climate Fund/Clean Technology Fund. Ders notlarının ve diğer okuma ödevlerinin gözden geçirilmesi
14 Gender/Poverty and Sustainable Energy. Ders notlarının ve diğer okuma ödevlerinin gözden geçirilmesi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALARDİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 5
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 30
Ödev 1 5
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 18 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje13030
Ödev11212
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14228
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar13030
Final Sınavı145.545.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OC1                      
OC2                      
OC3                      
OC4                      
OC5                      
OC6                      
OC7