DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sinema ve Sosyoloji FTV 534 Bahar 02+02+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sinema ve Televizyon
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Defne TÜZÜN
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin,
1. Sosyal-bilimsel kuramları sanatsal olay ve olguları açıklarken eleştirel bir biçimde kullanabilmesi
2. Buna yönelik olarak derslerde akademik ve popüler metinlerin okunduğu, öğrenci sunumlarının yapıldığı, metin yazma pratiklerinin geliştirildiği bir çalışma perspektifiyle birlikte grup ve atölye çalışmalarına katılması beklenmektedir. (Öğrencilere her hafta için farklı bir film ve teorik okumalar verilecektir.)

Dersin İçeriği: Bu ders sanatsal ve sosyolojik imgelemin kesişim noktaları üzerinde düşünebilmek ve her iki alandaki literatüre aşina olmak isteyen öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Üzerinde düşüneceğimiz sorular şunlar: Filmler güncel toplumsal olay ve olguları nasıl temsil ederler ve bunları nasıl bir eleştirel okumaya tabi tutarlar? Filmler (estetik bir form olarak) sosyal ve siyasal alana nasıl müdahil olurlar?

Her hafta seçilen bir sosyolojik tema veya tartışma konusuna uygun bir film izlenecek ve filmin seçilen temayı ekrana nasıl taşıdığı analiz edilecektir. İzlediğimiz filmler bize örneğin, şiddet ve iktidar, topluluklar ve çatışma, hegemonik erkeklikler, neo-liberal dünyanın gündelik görünümleri, ötekilik biçimleri, modernite ve geleneksellik gibi toplumsal olgular hakkında neler söylüyor?
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Sinema alanına farklı yaklaşımları eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutarak seçilen bir filmi detaylı olarak analiz edebilme, kuramsal yaklaşımları karşılaştırmalı olarak kullanabilme ve sanatsal fikirler hakkında eleştirel düşünebilmesi
  • 2- Araştırma ve özetleme, bilişim teknolojilerini kullanabilme, metin yazma, sunum ve tartışma becerilerinin gelişmesi sağlanacaktır.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri • Klasik ders (Lectures) • Seminer ve workshop • Öğrencilerin derse hazırlanmaları (öğrencilerin araştırma yapması, kitap, makale ve internetten edindikleri metinleri okumaları ve özetlemeleri) • Sınav (makale yazımı)


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Genel Giriş Her film için okuma ve web ortamında araştırma
2 Dövüş Klübü: ağ toplumu, şiddet ve sermaye TBA
3 Sineklerin Efendisi: kitle ve iktidar TBA
4 Hamam: toplumsallığın sınırı olarak Doğu TBA
5 Tanrıkent: toplumsal ilşki(sizlik) olarak kamp TBA
6 Brazil: terror, güvenlik ve denetim TBA
7 Borat: gülüşün terörü TBA
8 Hayat Güzeldir: etik TBA
9 V for Vendetta: post-politika ve militanlık TBA
10 İklimler: nihilizmin üç mevsimi TBA
11 Kış Uykusu: sosyal topoloji olarak yokoluş TBA
12 Şeytanlar: teoloji, aşk, ve ‘politik ruh’ TBA
13 The Hurt Locker: savaş, politika ve alışkanlık TBA
14 Spartacus: eşitlik, kimlik ve isyan TBA


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR


Badiou, A (2013) Cinema, London: Polity
Baudrillard, J (1994) Simulacra and Simulation. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
Cubitt, C (2000) Simulation and Social Theory, Sage.
Deleuze, G (2005) Cinema I&II. The Movement Image. Continuum.
Denzin, N (1995): The Cinematic Society. The Voyeur’s Gaze. Sage.
Fiennes, S (2006) The Perverse’s Guide to Cinema. (Film/DVD)
Harvey, D (1989) The condition of Postmodernity, Basil Blackwell, 1989
Kracauer , S (1947/2004) From Caligari to Hitler. A Psychological History of the German Film. Princeton NJ: Princeton UP.
Modleski, T (1989) The Woman Who Knew too Much. London: Routledge.
Morin, E (2005): The Cinema - or the Imaginary Man, University of Minnesota Press.
O’Connor, D (2002) Mediated Associations. Cinematic Dimensions of Social Theory. McGill-Queen’s University Press.
Pisters, P (2003) The Matrix of Visual Culture: Working with Deleuze in Film Theory. Stanford: Stanford University Press.
Ranciere, J (2006) Film Fables, 2006, Oxford: Berg.
Shiel, M & Fitzmaurice, T (2001) Cinema and the City. Film and Urban Societies in a Global Context. Blackwell.
Turner, G (1999) Film As Social Practice, Routledge.
Virilio, P (1989) War and Cinema: The Logistic of Perception. Verso.
Weber, C (2006) Imagining America at War. Morality, politics and film. London: Routledge.
Zizek, S (2001) Enjoy Your Symptom! Jacques Lacan in Hollywood and out. Revised Edition. London: Routledge.
Žižek, S (2002) Welcome to the Desert of the Real, London: Verso.DİĞER KAYNAKLAR

Sinema dergileri ve tanıtım yazıları


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 20
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 20
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 60
Total: 16 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev14848
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı197.597.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 2 3   2 3   3   3
OC2 2 3     2 3 3 3 1 3