DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Global Perspektifle Sürdürülebilir Kalkınma IR 506 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Uluslararası İlişkiler
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: emrah.karaoguz
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere iktisadi kalkınmanın sosyal ve çevre açısından katılımcı bir şekilde nasıl elde edilebileceğini anlatmaktadır. İktisadi kalkınmayı, demografi, refah ve gelişmişlik seviyesi kadar toprak, iklim, su ve kaynak kullanımı gibi ekolojik faktörler de etkilemektedir. Bu ders, ekonomik kalkınma ve gelişme sırasında tarım, kaynak tüketimi, nüfus stresi ve diğer fiziksel değişimlerin uzun süreli üretim-tüketim ilişkilerine etkilerini de tartışmaktadır.
Dersin İçeriği: Sürdürülebilir kalkınmanın temel prensip ve konuları; sürdürülebilirlik kavramının oluşumu; uluslararası müzakereler ve engeller; iktisadi kalkınma, çevresel sürdürülebilirlik, siyaset-çevre ilişkilsi, iklim değişimi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Sürdürülebilir kalkınma için tarih, güncel tartışmalar ve gelecekteki hedefler hakkında temel bir anlayış.
  • 2- Uluslararası müzakerelere, kurumlara ve yapılara aşinalık
  • 3- Ekonomik büyüme, sosyal içerme ve çevresel sürdürülebilirlik arasındaki ilişkileri tartışma yeteneği.
  • 4- Teorik bilgiyi pratik bağlamda değerlendirme bilgisi
  • 5- Sürdürülebilir kalkınmanın farklı tematik alanları içindeki başlıca değişimleri ve sinerjileri tanımlayabilme
  • 6- 2015'te kabul edilen 17 BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini listeleyin ve her hedef için belirlenen hedefleri tartışma
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri 1 saat anlatı, 1 saat öğrenci sunumları, 1 saat sınıf tartışması şeklinde ilerlemektedir.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Genel giriş
2 Sürdürülebilir Kalkınmada Temel Kavramlar, İlkeler ve Tematik Alanlar 1. Martin Mulligan (2015). An Introduction to Sustainability. Chapter 6 (Sustainability Models, Concepts and Principles), pp 81-94 2. United Nations World Commission on Environment and Development (987). Our Common Future. Oxford: Oxford University Press. p. 1-67.
3 Sürdürülebilirlik Konusunun Ortaya Çıkışı, Uluslararası Yapılar ve Kurumlar Martin Mulligan (2015). An Introduction to Sustainability. Chapter 2 (Global Emergence of the Sustainability Concept), pp 11-26  Our Common Vision of The Future We Want outcome document of the Rio+20 Conference, Part 1 (3 
pages) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&LangAn  Action Agenda for Sustainable Development, UN Sustainable Development Solutions 
Network http:/
4 Uluslararası müzakereler ve zorluklar, vaka çalışmaları  Yamide Dagnet, Eliza Northrop and Dennis Tirpak, How to Strengthen the Institutional Architecture for Capacity Building to Support the Post-2020 Climate Regime, December 2015 World Resources Institute, pp 1-43  Pamela Chased, David Downie and JW Brown, Global Environmental Politics, Dilemmas in World Politics (2016), Chapter 3 (Development of International Regimes), pp. 106-121 (ozone), pp. 151
5 Ekonomik Gelişme ve Etkileri Jeffrey D. Sachs (2015), The Age of Sustainable Development, Chapter 2 (An Unequal World). pp 45-70, Columbia University Press  Jeffrey D. Sachs (2015), The Age of Sustainable Development, chapter 3 (A Brief History of Economic Development), pp 71-92, Columbia University Press  Maddison, Angus. The World Economy (available on Google Books). Chapter 1: Introduction and 
Summary and pp. 17-25 pp.
6 Sürdürülebilirliğin Sosyal Boyutu (Sürdürülebilir Kalkınmanın İkinci Ayağı) - I Jeffrey D. Sachs (2015), The Age of Sustainable Development, chapter 7 (Social Inclusion), pp 219-244.  Martin Mulligan (2015). An Introduction to Sustainability, chapter 9 (Social Dimensions of Sustainability), pp. 129-144  Jeffrey D. Sachs (2015), The Age of Sustainable Development, Chapter 5, (Ending Extreme Poverty), pp139-149; Chapter 10, End of Hunger, pp 317- 326.
7 Sürdürülebilirliğin Sosyal Boyutu (Sürdürülebilir Kalkınmanın İkinci Ayağı) - II Education and skills for inclusive and sustainable development beyond 2015, UN System Task Team on the Post-2015 Development Agenda (16 pages)  Education for All: Global Monitoring Report, Summary (46 pages) http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002175/217509E.pdf  World Survey On The Role Of Women In Development 2014  Gender Equality And Sustainable Development, UN Women, Chapter 1 (Gender Equ
8 Sürdürülebilirliğin Çevresel Boyutu (Sürdürülebilir Kalkınmanın Üçüncü Ayağı) Eliza Griswoldsept, How ‘Silent Spring’ Ignited the Environmental Movement, 21, 2012, New York Times  GEO-5, “Summary for Policy Maker,” Pp. 9-18: available online at: http://www.unep.org/geo/pdfs/GEO5_SPM_English.pdf  Global Environmental Outlook-6, Assessment for the Pan European region, available online.  Summary for Decision Makers: Ecosystems and Human Well Being, Synthesis, Millennium 
Ec
9 Gezegensel Sınırlarda Büyüme Jeffrey D. Sachs (2015), The Age of Sustainable Development, Chapter 10, End of Hunger, Chapter 6 (Planetary Boundaries), pp 139-175)  Martin Mulligan. An Introduction to Sustainability, pp. 251-266 (waste); 195- 211 (water)  U.N. Economic and Social Council, Commission on Population and Development. 2009. World Demographic Trends: Report of the Secretary- General. 1-22. New York: United Nations
10 Politika ve Çevre Michael Kraft and Norman Vig (2013). “Environmental policy from the 1970s to the 21st century.” In Environmental policy: New directions for the 21st century. 6th ed. Vig and
Kraft, eds. Washington, DC: CQ Press.
  Steven Cohen, Chapter 1, “Understanding Environmental Policy,” in Understanding environmental policy, ed., Columbia Univ. Press, 2014.  Walter Rosenbaum, Chapters 2 (Making Policy: The
11 Politika ve Çevre, Yerel Düzey Garrett Hardin, “The Tragedy of the Commons.” Science 162:3859, pp. 1243- 1248, 13 Dec. 1968.  Elinor Ostrom, “Understanding the diversity of structured human interactions.” In Understanding institutional diversity, (pp. 3-31). Princeton Univ. Press, 2005. (FR)
Dietz, T, Ostrom, E. & Stern, P. (2003). “The struggle to govern the commons.” Science 302(5652): 1907-1912. (FR).  Steven Cohen, Un
12 Halkın Katılımı, örnek olay incelemelerinin hazırlanması Halkın Katılımı, örnek olay incelemelerinin hazırlanması
13
14


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1. Jeffrey D. Sachs (2015), The Age of Sustainable Development, Chapter 1
(Introduction to Sustainable Development), Columbia University Press, United Nations World Commission on Environment and Development (987). Our
Common Future. Oxford: Oxford University Press.


DİĞER KAYNAKLAR

Martin Mulligan (2015). An Introduction to Sustainability. Chapter 2
(Global Emergence of the Sustainability Concept), pp 11-26
 Our Common Vision of The Future We Want outcome document of the
Rio+20 Conference, Part 1 (3 
pages)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&LangAn
 Action Agenda for Sustainable Development, UN Sustainable Development
Solutions 
Network http://unsdsn.org/files/2013/11/An-Action-Agenda-
for-Sustainable-Development.pdf 

 United Nations Millennium Declaration (9 pages)

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf 

 Pamela Chased, David Downie and JW Brown, Global Environmental
Politics, Dilemmas in World Politics (2016), Chapter 1 (Emergence of
Global Environmental Politics), pp 1-46


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 12 -
Laboratuvar - -
Uygulama 12 -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 40
Total: 27 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati12336
Laboratuvar000
Uygulama12336
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık11010
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler12224
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar14040
Final Sınavı141.541.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OC1 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 1
OC2 3 2 2 3 1 3 2 3 3 3 2
OC3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1
OC4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2
OC5 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2
OC6 3 2 3 1 3 3 3 3 2 1 3