DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Kent Çalışmalarında Eleştirel Kuramlar ve Güncel Tartışmalar ARCH 501 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Ezgi Tuncer
Dersin Amacı: Farklı modüllerini farklı öğretim üyelerinin vereceği bu zorunlu derste, toplum bilimleri, coğrafya, haritalama, planlama, mimarlık, peyzaj, tarih yazımı, antropoloji ve kültürel çalışmalar alanlarındaki yeni kuramlar, tartışmalar ve araştırma metotları tanıtılacak, bunlar mimarlık ve kent çalışmalarıyla ilişkilendirilecektir. Teorileri ve güncel tartışmaları, araştırma yöntemlerinden ayırmak yerine, onları bütüncül bir araştırma sürecinin ayrılmaz parçaları olarak görmekteyiz.
Dersin İçeriği: Bu nedenle bu ders, her biri kendi araştırmalarını, ilgili araştırma sorusundan başlayarak, literatür taraması, sorgulama, vaka-çalışması / arşiv çalışması, yöntem ve sürece dair analitik anlatımının yapıldığı, kendi araştırmalarını tanıtan kurum içi ve davetli araştırmacılar tarafından yürütülecektir. Bu amaçla, öğrenciler kendi araştırma soruları ile seminerlere katılmaya ve çalışmalarıyla ilişkili teorileri, yöntemleri ve materyaller hakkında yorumda bulunmaya teşvik edilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Güncel teoriler ve tartışmalar hakkında bilgilenmek
  • 2- İlgili alanlarda kullanılan çeşitli araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmek
  • 3- Deneme, yorum yazıları yazmayı öğrenmek, yazma pratiği yapmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Görsel sunum ile desteklenen ders anlatımı, güncel makale, yazılar üzerine tartışma, deneme yazıları


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş ve Konunun Tanıtımı
2 Seminer
3 Seminer
4 Davetli Seminerler
5 Davetli Seminerler
6 Seminer
7 Öğrenci sunumları / Değerlendirme
8 Seminer
9 Davetli Seminerler
10 Davetli Seminerler
11 Davetli Seminerler
12 Davetli Seminerler
13 Sunum
14 Final Metinleri Tartışması


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Sibel Bozdogan, “Architectural History in Professional Education: Reflections on Postcolonial Challenges to the Modern Survey”, Journal of Architectural Education, 52/4, May 1999, pp.207-215.
Sibel Bozdogan, Modernism and Nation Building: Turkish Architectural Culture in the Early Republic, Seattle: University of Washington Press, 2001, pp.3-15.
Zachary Lockman, “Said’s Orientalism: A Book and Its Aftermath,” in Contending Visions of the Middle East: the History and Politics of Orientalism, (Cambridge University Press, 2004): 182-214.
Anthony D.Smith, “Are Nations Modern?” In The Ethnic Origin of Nations, Oxford: Blackwell, 1986, pp.6-18.
Baudrillard, J., (1990), On Seduction, (Trans by. Brian Singer), Montreal
Wiles, D. (1997). Tragedy in Athens: performance space and theatrical meaning. Cambridge.
Giorgio Agamben, State of Exception, Chicago: The University of Chicago Press, 2005.
Wendy Brown, Walled States, Waning Sovereignty, New York: Zone Books, 2010.
Bülent Diken and Carsten Bagge Laustsen, “The camp”, Geogr. Ann., 2006, 88. B (4). pp. 443–452.
Christine Leuenberger & Izhak Schnell, “The politics of maps: Constructing national territories in Israel”, Social Studies of Science, 40/6, 2010, pp.803–842.
Kathrin Wildner & Sergio Tamayo, “Cartographic Options in Cultural and Social Sciences. Excerpts from Research Projects in Mexico City” in Mapping a City, Hamburg: Hatje Cantz Publishers, 2014, pp.118-128.
Ayşe Şimşek Caglar, “A table in two hands”, in D. Kandiyoti and A. Saktanber (eds), Fragments of Culture: The Everyday Life of Modern Turkey. London: I. B. Tauris & Co. Publishers, 2002, pp. 294-307.
Doreen Massey, “Double articulation: A place in the world”, in A. Bammer (ed), Displacements. Cultural Identities in Question. Bloomington: Indiana University Press, 1994, pp. 110-122.
Daniel Miller, The Comfort of Things, Cambridge: Polity Press, 2008.
Serres, Michel. The natural contract. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1995.
Serres, Michel, and Randolph Burks. Biogea. Minneapolis: Univocal, 2012.
Guattari, Félix. The three ecologies. London: Bloomsbury Academic, 2014.
Bertin J. (2011) Semiology of Graphics (Redlands CA Esri Press) 224-234
Chauchat J-H., Risson A., (1998) ‘Bertin’s Graphics and Multidimensional Data Analysis’ in Visualization of Categorical Data, J. Blasius, M. Greenacre (eds.) (London: Academic Press) 37-45.
Lock G., (2010) ‘Representations of Space and Place in the Humanities’ in The Spatial humanities: GIS and the Future of Humanities Scholarship, D. J. Bodenhamer, J. Corrigan and T. M. Harris eds. (Bloomington In: Indiana University Press) 89-109.
Schwartz, M. R. Gregory, N. I and Marti-Hennebergş J., (2011) ‘History and GIS: Railways, Population Change, and agricultural development in late nineteenth- century Wales’ in GeoHumanities: Art, History, text at the edge of Place, M. Dear, J. Ketchum, S. Luria and D. Richardson (eds), (New York: Routledge) 251-266.


DİĞER KAYNAKLAR

Giorgio Agamben, State of Exception, Chicago: The University of Chicago Press, 2005.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 2 20
Sunum/Jüri 2 30
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 19 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev21020
Sunum/Jüriye Hazırlık21020
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı11818
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1   3                      
OC2     2     1       1      
OC3   3