DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Mekan ve Toplum Üzerine Okumalar ARCH 511 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Ezgi Tuncer
Dersin Amacı: Bu ders, öğrencileri toplum ve mekan arasındaki karşılıklı kurucu ilişkilerin tartışılmasına odaklanan kuramsal çerçevelerle tanıştırmayı hedefler. Kültürel antropoloji, beşeri coğrafya, sosyoloji, felsefe, feminist çalışmalar ve maddi kültür çalışmaları gibi farklı disiplinler ve disiplinlerarası çalışma alanlarından seçilen okumalar yoluyla ‘mekan’, ‘yer’, ‘ölçek’, ‘sınır’, ‘ev’ ve ‘beden’ gibi temel coğrafi kavramların sosyal ve beşeri bilimlerde ele alınış biçimlerini tartışmaya açan dersin temel amacı, öğrencilere mimari ve kentsel mekanı benlik, kimlik, ötekilik, kültür ve iktidar gibi olgularla ilişkili olarak çözümleyebilecekleri eleştirel bir perspektif kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: Kurs, derste 50 / 50'lik bir ders karışımı ve seçilmiş okumaların tartışması üzerine inşa edilecektir. Temel teorik kavramlar ve fikirler öğretim elemanları tarafından tanıtılacaktır. Tüm öğrencilerin, sınıfa gelmeden önce haftanın okumalarını okumuş olmaları ve tartışmalara aktif olarak katkıda bulunmaları beklenir. Buna ek olarak, öğrencilerin özellikle ilgi duydukları tartışmalar / okumalar hakkında en az 500 kelime yorumu yazmaları beklenir. Son ödev için her öğrenciden bir alan seçmesi ve 3000 kelimelik bir kâğıt üzerinde çalışması beklenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sunumlar, okumalar, metinler, dönem sonu ödevi


  HAFTALIK PROGRAM

  HaftaKonularÖn Hazırlık


  ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

  Harvey, D. 1988. Social Justice and the City. Oxford: Blackwell.
  Lefebvre, H. 1991. The Production of Space. Oxford: Blackwell.
  Soja, E. 1996. Thirdspace : Journeys to Los Angeles and other real-and-imagined places. Cambridge, Mass. : Blackwell


  DİĞER KAYNAKLAR

  Augé, M. 1995. Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity, Verso, New York-London.
  Bauman. Z. 1998. Globalization: The Human Consequences. Cambridge: Polity Press.


  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
  Katılım - -
  Laboratuvar - -
  Uygulama - -
  Arazi Çalışması - -
  Proje - -
  Ödev - -
  Sunum/Jüri - -
  Derse Özgü Staj - -
  Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
  Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
  Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
  Final Sınavı - -
  Total: 0 0


  İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

  EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
  Toplam İş Yükü (saat):0


  PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

  #