DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sosyal Medya Yönetimi CPR 509 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Kurumsal İlişkiler ve Halkla İlişkiler Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: İrem İNCEOĞLU
Dersin Amacı: Bu ders, halkla ilişkiler öğrencilerinin ve profesyonellerinin yeni medya hakkında bilimsel ve güncel bilgilerle donanmaları; yeni medyanın yapı ve mimarisi hakkında incelikli bir kavrayışa sahip olmaları; ve yeni medya ve sosyal medya hesaplarının takibi ve yönetimi konusunda bilgi ve becerilerle donanmaları için tasarlanmıştır.
Dersin İçeriği: Günümüzde yeni medya ve sosyal medya kurumlar (özel, kamu ve sivil toplum) açısından son derece büyük bir önem taşımaktadır. Siyasal, ekonomik, kültüre ve toplumsal yaşamımızın önemli bir parçası olan yeni medya mecra ve çevrelerinde kurumların nasıl bir varlık ve performans gösterdiği ayırt edici bir konu olarak öne çıkmaktadır. Bu dersin amacı da öğrencileri yeni medya mecralarını ve sosyal medyayı daha iyi anlamalarını; alandaki gelişme ve trendleri takip etmelerini; ve alanda etkin bir performans sergilemelerini sağlamaya yönelik bilgi ve becerilerle donatmaktır. Ders
• Yeni medyayı ve sosyal medyayı anlamaya
• Yeni medyayı ve sosyal medyayı takibe (ölçme-değerlendirme)
• Yeni medya ve sosyal medyayı yönetmeye odaklanan üç ana bölümden oluşmaktadır.
Karşılıklı etkileşime dayanan bir halkla ilişkiler faaliyeti için sosyal medyanın sunduğu olanaklar sınırsızdır. Halkla ilişkiler profesyonellerinin ve öğrencilerin hem fırsatları hem de tehditleri sağlıklı bir şekilde değerlendirmeleri ve ele almaları hedeflenmektedir.
Bu dersi alan öğrencilerden:
● Yeni medya ortamlarının mimarisini anlamaları
● Sosyal medyanın işleyiş dinamiklerine vakıf olmaları
● Halkla ilişkiler süreç ve faaliyetleri ile yeni medya arasındaki ilişkiyi kavramaları
● Kurumlar için sosyal medya kullanım becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Yeni medya ve sosyal medyanın mimarisini kavrayacak
  • 2- Yeni medya ve sosyal medya takip, ölçme ve değerlendirme araçları hakkında bilgi sahibi olacak
  • 3- Sosyal medya mecralarını etkin bir şekilde kullanabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaklardır.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımları (görsel/işitsel araçlar desteğiyle) Seminerler (sınıf-içi uygulamalı, küçük gruplarla tartışmalı ve soru-cevaplı, etkileşimli öğrenci katılımı) Uygulamalar (grup çalışmaları, içerik üretimi) Sektörden isimlerle sohbetler ve tecrübe aktarımı


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Ders ve izlence tanıtımı Ders izlencesi
2 Gelenekselden yeniye medya Ders okumaları seçkisi H2
3 Dijital Pazarlama nedir? Ders okumaları seçkisi H3
4 Yeni medya ve sosyal medya kullanıcısını anlamak Ders okumaları seçkisi H4
5 Sosyal medyada itibar yönetimi ve Dijital PR Ders okumaları seçkisi H5
6 Sosyal medya içerik yönetimi ve analizi Ders okumaları seçkisi H6
7 Sosyal Medyada kriz yönetimi Ders okumaları seçkisi H7
8 Dijital Medya Planlama Ders okumaları seçkisi H8
9 Dijital Medya Raporlama Ders okumaları seçkisi H9
10 Sosyal Medyada Medya Planlama Ders okumaları seçkisi H10
11 Sosyal Medyada Niteliksel ve Niceliksel araştırma metodları Ders okumaları seçkisi H11
12 Vaka analizleri ve sunumlar Ders okumaları seçkisi H12
13 Vaka analizleri ve sunumlar Ders okumaları seçkisi H13
14 Vaka analizleri ve sunumlar Ders okumaları seçkisi H14


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Ders okumaları seçkisi


DİĞER KAYNAKLAR

Ders için seçilen veri setleri, istatistik videoları, ders kitabı internet siteleri


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama 3 20
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 20 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar3515
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık11010
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler12672
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11515
Final Sınavı13434
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 2       2 2    
OC2 3   2   2 2    
OC3       3   2