DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Reklamcılık için İletişim Planlama AD 422 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 6
Akademik Birim: Reklamcılık
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Perrin ÖGÜN EMRE
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencileri iletişim planlamanın ana dinamikleri ve kavramları & medyanın pazarlama iletişimi kamasındaki değişen rolü ile tanıştırmak; öğrencilere medya planlamada karşılaşacakları ana medya sorunlarına ne şekilde yaklaşabileceklerine dair anlayış kazandırmak; öğrencilerin dijitalleşen dünyada değişen iletişim planlama süreçlerine dair aşinalık kazanmalarını desteklemek
Dersin İçeriği: Ders genel olarak iletişim planlamanın temellerini kapsayacak; dijitalleşmenin çeşitli medya değişkenleri üzerindeki etkilerine odaklanılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Pazarlama karmasında iletişim planlamanın rolünü tanımlayabilmek
  • 2- İletişim planlamaya dair kavramları ve terminolojiyi bilmek
  • 3- Data analitik konusunda genel bilgi sahibi olmak
  • 4- Entegre, geniş kapsamlı bir iletişim planı hazırlayabilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımları, sınıf içi tartışmalar, sektörden misafir konuşmacılar, vaka paylaşımları, ufuk açıcı videolar


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı & Medya Planlamanın Değişen Rolü N/A
2 İletişim Planlamaya Yeni Yaklaşımlar N/A
3 Müşteri Brief’inin Deşifresi: Pazarlama Hedeflerinden İletişim Hedeflerine TBA
4 Dijitalleşen dünyada hedefleme TBA
5 Büyük Fikir N/A
6 Temas Noktası Mimarisi TBA
7 İçerik Stratejisi TBA
8 Ara Sınav Hazırlık N/A
9 Data Analitik TBA
10 ROI TBA
11 Entegre İletişim Planı: Vaka Çalışmaları N/A
12 Proje Briefi ve Ders Konu Tekrarları N/A
13 Medya Ajanslarının Dönüşümü ve Yetenek Politikaları N/A
14 Proje Sunumları N/A


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Kitap Önerisi: Advertising Media Planning, Jack Z. Sissors and Roger B. Baron, McGrow Hill, 2010, 7th Edition


DİĞER KAYNAKLAR

Yok


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 30
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje13838
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar13030
Final Sınavı14040
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1             3      
OC2 3                  
OC3           3        
OC4               3