DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İnsan Hakları Hukuku LW 328 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 4
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Olgun AKBULUT
Dersin Amacı: 1. Uluslararası insan hakları koruma sistemlerini öğretmek,
2. İnsan haklarının daha da geliştirilmesi ve korunması için eleştirel düşünceye sahip olmak,
3. Öğrencilere uluslararası insan hakları hukukunun iç hukukta uygulanmasını öğreterek iş imkanlarını artırmak,
Dersin İçeriği: İnsan haklarının anlamı ve tarihsel gelişimi, İnsan hakları kuramı, Uluslararası insan hakları denetim sistemleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yöntemi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, ayrımcılık yasağı, eşitlik hakkı, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, dinsel özgürlükler, seçme ve seçilme hakkı, eğitim hakkı, azınlık hakları, AB’de İnsan Hakları
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Uluslararası İnsan Hakları Hukukunu düzenleyen normlar ve içtihatlar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak
  • 2- İnsan Hakları normlarını iç hukukta uygulayabiliyor olmak
  • 3- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru hazırlayabiliyor olmak
  • 4- Avrupa İnsan hakları Mahkemesi’nin belli hukuki sorunlar hakkındaki kararlarını eleştirel gözle değerlendirebilmek
  • 5- İnsan haklarının olağanüstü hallerde uygulanmasını eleştirel gözle değerlendirebilmek
  • 6- Hukuka insan hakları duyarlılığına sahip bir hukukçu olarak yaklaşabilmek
  • 7- İnsan hakları hukuku üzerine yazılı, elektronik ve veb tabanlı kaynaklara ulaşabilme yeteneği kazanmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatımı, Tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş dersi: Dersin konusu ve işlenişi hakkında açıklamalar Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 1, 6, 7
2 İnsan Haklarının Anlamı ve Tarihsel Gelişimi Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 1, 2, 5, 6
3 İnsan Haklarının Kimi Kavramlar olan ilişkisi, ör: “Hukukun üstünlüğü”, “Demokrasi”, “Egemenlik”, “İç hukuk”, “Barış”, “Gelişme” ve “İyi yönetişim” Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 1, 6
4 İnsan Hakları Kuramı Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 1, 4, 5, 6
5 Uluslararası insan hakları denetim sistemleri Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 1, 2, 3, 4
6 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yöntemi Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 2, 3, 4, 5
7 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yaşayan Belge Doktrini ve İlgili İçtihatları, Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 1, 2, 4, 6
8 Ayrımcılık yasağı ve eşitlik hakkı Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 1, 4, 6
9 Karar incelemesi Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 1, 4, 6
10 İfade ve örgütlenme özgürlüğü Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 1, 4, 6
11 Dinsel özgürlükler Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 1, 4, 6
12 Seçme ve seçilme hakkı Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 1, 4, 6
13 Azınlık Hakları Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 1, 4, 6
14 AB’de İnsan Hakları Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 1, 5, 6


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1. Manfred Nowak, Introduction to the International Human Rights Regime, Brill Academic Publishers, Leiden, 2003.
2. Henry J. Steiner/ Philip Alston/ Ryan Goodman, International Human Rights in Context, Oxford Universtiy Pres, 2007.
3. Pieter van Dijk ... [et al.], Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Intersentia, 2006.


DİĞER KAYNAKLAR

1. R.A. Lawson/ H.G. Schermers, Leading Cases of the European Court of Human Rights, Ars Aequi Libri, 1997.
2. Jakob Th. Möller, Alfred de Zayas, United Nations Human Rights Committee Case Law (1977-2008), N.P. Engel Publisher, 2009.
3. Zehra F. Kabasakal Arat (Ed.), Human Rights in Turkey, University of Pennsylvania Press, 2007.
4. For the Case Law of the ECHR: www.echr.coe.int


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati17234
Uygulama122
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14114
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı11515
Toplam İş Yükü (saat):75


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2
OC2 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2
OC3 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2
OC4 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2
OC5 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2
OC6 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2
OC7 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2