DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Bitirme Tezi (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) LW 444 Bahar 00+01+00 Zorunlu 1 3
Akademik Birim: Hukuk
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Esra Hamamcıoğlu
Dersin Amacı: Dersin amacı akademik tez planı çerçevesinde öğrencilerin ilgili oldukları bir konuyu araştırmalarını, bu sayede akademik araştırma becerilerini geliştirmelerini ve neticesinde bir akademik çalışma ortaya koymalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Hukuk Fakültesi öğrencileri fakülte tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde tez danışmalarının denetiminde bitirme tezi hazırlayacaklardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Tez yazımından önce planlama yapılmasının öğrenilmesi
  • 2- Kaynakça araştırılmasının öğrenilmesi
  • 3- Tez yazım sürecinde içerik planlamasının ve kavram bütünlüğünün doğru yapılmasının öğrenilmesi
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Tez planlaması, kaynakça hazırlanması ve içerik noktasında geri bildirimler ile öğrencilerin tez danışmanlığını yürütmek


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Tez konusunun belirlenmesi 1, 2
2 Tez konusunun belirlenmesi 1, 2
3 Kaynakça hazırlanması 1, 2
4 Kaynakça hazırlanması 1, 2
5 Tez planının belirlenmesi 1, 2
6 Tez planının belirlenmesi 1, 2
7 Kavram birliğinin sağlanması 2, 3
8 İlk geri bildirimlerin verilmesi 1, 2
9 Tez yazımına başlanması 3
10 Tez yazımı 3
11 Tez yazımı 3
12 İkinci geri bildirimlerin verilmesi 1, 2
13 Tez yazımı 3
14 Tez yazımı 3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Hirsch, Ernest, Pratik Hukukta Metod, Ankara, 2009, ISBN: 975-537-078-1.
Karayalçın, Yaşar/Yongalık, Aynur, Hukukta Öğretim - Kaynaklar - Metod Problem Çözme, Ankara, 2008, ISBN: 978-975-537-192-4.
Serozan, Rona, Hukukta Yöntem, İstanbul, 2015, ISBN: 978-605-9263-05-4.


DİĞER KAYNAKLAR

Jackson, Howell E./Kaplow, Louis/Shavell, Steven M./Viscuse, W. Kip/Cope, David, Analytical Methods for Lawyers, New York, 2003, ISBN: 978-1587-785-146


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12525
Final Sınavı15050
Toplam İş Yükü (saat):75


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 2 3 2 2 2 3 3 1 2
OC2 3 2 3 2 2 2 3 3 1 2
OC3 3 2 3 2 2 2 3 3 1 3